KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Startuje IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Lotniczej
 
Kategoria Olimpiada lotnicza

Już po raz czwarty„ startuje ” Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym.

Organizatorami olimpiady są : Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Kwiatkowskiego, Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej, Naczelna Organizacja Techniczna w Białej Podlaskiej, Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS-WOC, Bialskie Centrum Kultury, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Oddział Bialskopodlaski Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i portal internetowy www.interwizja.edu.pl .

Olimpiada ta ma szczególny charakter, gdyż organizowana jest w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie.


Pierwszy etap olimpiady rozstrzygnięty będzie przez Internet. Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać na adres e-mail : interwizja@interwizja.edu.pl  lub

kucharukt@poczta.onet.pl  do 31 października  2019 r. Etap I Olimpiady będzie obejmował cztery bloki programowe.

  1. Historię lotnictwa i przemysłu lotniczego w Polsce,

  2. Osiągnięcia sportowe,

  3. Współczesne lotnictwo wojskowe,

  4. Współczesne lotnictwo cywilne, przemysł i zaplecze badawczo-rozwojowe.

Test zostanie umieszczony na platformie, do którego dostęp otrzyma każdy uczestnik oddzielnie. Test będzie miał ograniczenie czasowe. Należy wybrać dwa bloki tematyczne i wypełnić załączony do nich test. Rozstrzygnięcie I etapu planujemy do 30 listopada 2018 r.

 

 

Dodatkowe informacje : e-mail kucharukt@poczta.onet.pl, tel. 502 147 789.

REGULAMIN

zgłoszenie olimpiada

Sekretarz Olimpiady mgr inż. Tadeusz Kucharuk

 

 

 

Źródła:

” 500 zagadek lotniczych ” - Bronisław Dostatni, Jan Zwierzyński,

„ Polskie Lotnictwo Wojskowe 1945 – 2010 ” – Praca zbiorowa pod red. płk. Rez. Nawig. dr Józefa Zielińskiego,

” AS – wspomnienia legendarnego dowódcy Dywizjonu 303 ” – Witold Urbanowicz,

” Siły powietrzne w I Wojnie Światowej ” – Hubert Mordawski,

” Polskie lotnictwo wojskowe 1920 – 1939 ” Hubert Mordawski,

” Asy polskiego lotnictwa ” – Piotr Sikora,

” Konstruktor ” - Andrzej Mroczek,

” Moje skrzydła – drugi znaczy ostatni ” – Sebastian Kawa,

” Historia lotnictwa w Polsce ” – Opracowanie zbiorowe,

Magazyn „ Skrzydlata Polska ”,

Portal www.interwizja.edu.pl , InterwizjaTV – You Tube.

 

IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

A tak było rok temu

 

IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

 

 

 

IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

Sprawozdanie


z przebiegu III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie

i Przemyśle Lotniczym


10 grudnia 2018 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbył się finał III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym. Etap pierwszy olimpiady został przeprowadzony przez internet. Organizatorzy otrzymali 66 zgłoszeń osób, które wyraziły chęć wzięcia udziału w olimpiadzie. Do drugiego etapu ( finału ) zakwalifikowało się 32 uczestników. Do ostatecznej rozgrywki przystąpiło 23 uczestników w tym 13 uczniów i studentów.

Reprezentowani byli także pracownicy naukowi oraz inżynierowie.


Jury olimpiady wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach : uczeń/student i pozostali uczestnicy .


W kategorii uczeń /student zwyciężyli :


I miejsce Magdalena Gałek - Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie


II miejsce Maciej Oleksy - Liceum Ogólnokształcące w Opolu


III miejsce Justyna Skrzyńska - Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie


W kategorii pozostali ( dorośli) zwyciężyli :


I miejsce Mariusz Grabowiecki - Bodzechów woj. Świętokrzyskie


II miejsce Paweł Okonowicz - Goleniów woj. Zachodniopomorskie


III miejsce Maciej Rękawek - Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie


Zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody ufundowane przez Polską Grupę Zbrojeniową. W nagrodę zostali także zaproszeni na spotkanie z Ministrem Pawłem Solochem- Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Firma LOTAMS zaprosiła wszystkich finalistów

do swojej siedziby celem zapoznania się z możliwościami jakie ta firma oferuje potencjalnym pracownikom.

Organizatorami Olimpiady byli : Portal internetowy www.interwizja.edu.pl , Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej, Naczelna Organizacja Techniczna w Białej Podlaskiej, Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS-WOC, Bialskopodlaski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych który użyczył swoich pomieszczeń do rozegrania finału olimpiady.


Patronatem honorowym Olimpiadę objął Paweł Soloch – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.


Wydarzenie uświetnił występ wokalisty Wojciecha Bardowskiego, który w stroju ułana zaprezentował pieśni wojskowe, legionowe od Pierwszej Brygady zaczynając.


Organizatorzy Olimpiady z Białej Podlaskiej pochwalili się sukcesami polskiego przemysłu lotniczego II Rzeczpospolitej. Ciekawą prezentację Podlaskiej Wytwórni Samolotów funkcjonującej w tym mieście w latach 1924 – 1939 , przedstawił Leszek Zieliński z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej.

Gospodarz finału, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zaprezentował finalistom, zaproszonym gościom, organizatorom olimpiady i opiekunom uczniów, film prezentujący dorobek Instytutu.


W pracach jury wzięli udział m.in. gen. bryg. w st. spocz. Ryszard Dębski ITWL – przewodniczący jury, prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – Koordynator PLP, Przewodniczący Rady Głównej Olimpiady, płk dypl. pilot Jan Smolarek – honorowy Prezes Bialskopodlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, płk. dypl. pilot Wiesław Sokołowski – Prezes Bialskopodlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, a także autor pytań mjr mgr Wojciech Stachowicz.


W wydarzeniu uczestniczył płk Artur Choma – przedstawiciel Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Ministra Pawła Solocha, który odczytał list ministra skierowany do laureatów, organizatorów, uczestników i gospodarzy finału III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym. W liście Minister podkreślił, że Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym wpisuje się znakomicie w Jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecie polskiego lotnictwa i polskiej myśli związanej z lotnictwem.


Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych reprezentował dr Jarosław Sarnecki – z-ca dyrektora Instytutu.

Swoją obecnością zaszczycił finalistów gen. dyw. dr inż. Anatol Czaban wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wcześniej dowódca 61 Pułku Szkolno-Bojowego w Białej Podlaskiej, następnie w latach 2002 – 2003 Z -ca Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, a także pełniący obowiązki Rektora – Komendanta WSOSP, a później Zastępca Dowódcy Sił Powietrznych.

Naczelną Organizację Techniczną reprezentował mgr inż. Janusz Kowalski oraz mgr inżTadeusz Kochanowski, SIMP Biała Podlaska – inż. Henryk Zawistowski a Portal www.interwizja.edu.pl – mgr inż Tadeusz Kucharuk.


Patronatem medialnym olimpiadę objęło 11 tytułów prasowych, internetowych, radia i telewizji.


Finaliści Olimpiady przyjechali z Dęblina, Stalowej Woli, Radomia, Chrzanowa, Gliwic, Poznania, Lublina, Katowic, Rzeszowa, Opola, Warszawy i Białej Podlaskiej.


Sponsorami olimpiady byli: Polska Grupa Zbrojeniowa, Hemarex i Zamel z Białej Podlaskiej, LOTAMS – Warszawa, NOT z Białej Podlaskiej, Prezydent Miasta Biała Podlaska, ITWL, Red. Nacz. Portalu www.interwizja.edu.pl oraz Podlaska Agencja Consultigowa RECTUS-WOC.


Stały zespół roboczy przygotowujący olimpiadę stanowili : Monika Pawlonka – PAC RECTUS-WOC, Tadeusz Kochanowski RR NOT w Białej Podlaskiej, Grzegorz Sobczak -Red. Nacz. Skrzydlatej Polski, płk dypl. pilot Jan Smolarek, płk dypl. pilot Wiesław Sokołowski, ppłk. Mgr inż. Krzysztof Demczuk, mjr mgr Wojciech Stachowicz, ppłk. Stanisław Pietras, inż. Henryk Zawistowski, mjr. Jerzy Trudzik, mgr Leszek Zieliński, Anna Łęgowik i Izabela Zubko ITWL,

oraz mgr inż. Tadeusz Kucharuk – Red. Nacz. www.interwizja.edu.pl

Istotnego wsparcia zespołowi udzielili profesor Paweł Soroka – Przewodniczący Rady Głównej Olimpiady oraz gen. bryg. w st. spoczynku Ryszard Dębski – ITWL. 

Opracowanie: Monika Pawlonka
09/09/2019

 

 
 
Copyright 2019 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.