KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

"KRWIoOBIEG Terytorialsa" - projekt, który ratuje życie
 
Kategoria Wojsko i obronność

Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczynają realizację długofalowego projektu, którego celem będzie ratowanie życia i zdrowia mieszkańców naszego kraju. „KRWIOoBIEG TERYTORIALSA” to akcja, która spowoduje, że każdego roku w systemie przybędzie tysiąc litrów krwi, a w gotowości do jej alarmowego oddania będzie do dyspozycji pół tysiąca dawców – żołnierzy.

 

„KRWIOoBIEG Terytorialsa” to strategicznie ważny projekt dla Wojsk Obrony Terytorialnej, co wynika z misji formacji jaką jest „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”.

                

Lubelska odsłona tego projektu odbędzie się 26 maja br. na Placu Litewskim, gdzie powstanie „białe miasteczko” ze specjalistycznym sprzętem medycznym, który zostanie oddany do dyspozycji mieszkańców Lublina. Chętni będą mogli wykonać różne badania, m.in.: pomiar ciśnienia, poziom cukru, spirometrię, a także honorowo oddać krew. Tego dnia odbędą się również liczne akcje promujące zdrowy tryb życia.

 

Cele KRWIOoBieg-u

Głównymi celami projektu są poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju, zwiększenie ilości krwi w systemie oraz ilości osób gotowych do alarmowego oddania krwi na wypadek zdarzeń kryzysowych.

 

Realizacja projektu wpłynie również na kształtowanie zdrowego stylu życia żołnierzy i ich rodzin, na kształtowanie postaw prospołecznych zgodnych z misją formacji, a także przyczyni się do zbudowania zależności i powiązań z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za krwiodawstwo i transplantologię.

 

Projekt w liczbach

Zakładane efekty projektu są bardzo optymistyczne, ale możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu szybko zwiększającego się potencjału Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również społeczności lokalnych, w których nasi żołnierze na co dzień funkcjonują.

 

W ramach projektu planowane jest zwiększenie liczby honorowych dawców krwi o 2 000 każdego roku, co oznacza, że do systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa wpłynie dodatkowe 1 000 litrów krwi rocznie. Na wypadek zdarzeń kryzysowych, w gotowości do alarmowego oddania krwi będzie pół tysiąca żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W zakresie transplantologii w ramach projektu planuje się dotrzeć do 100% żołnierzy WOT z informacją dotyczącą świadczeń woli dawców narządów.

 

Jak będzie wyglądała „kuchnia” projektu?

Założenia organizacyjne do sprawnej realizacji projektu zakładają, że w każdej kompanii lekkiej piechoty jeden z żołnierzy jest koordynatorem HDK. Zadaniem tego żołnierza jest dbanie o utrzymanie systemu oddawania krwi, będzie on też odpowiadał za planowe akcje krwiodawstwa, a w przypadku nagłego zapotrzebowania na krew – organizację akcji alarmowych. Dodatkowo będzie on też organizował współpracę z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za idę krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

 

Inauguracja akcji

Projekt „KRWIOoBIEG Terytorialsa” został  zainaugurowany w dniu 25 kwietnia br. konferencją w Warszawie, podczas której odbyło się forum dyskusyjne i wymiana opinii wśród ekspertów z zakresu krwiodawstwa, krwiolecznictwa i transplantologii. Ideą konferencji było wskazanie na istotę i ważność zagadnień związanych z oddawaniem krwi oraz przeszczepów.

 

Pierwszy panel tematyczny dotyczył krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Można było wysłuchać wystąpienia zastępcy dyrektora WCKIK płk rez. lek. Adama Olszewskiego, który mówił o zaangażowaniu wojska polskiego we wspieranie krwiodawstwa i krwiolecznictwa w warunkach pokoju i na polu walki. Wystąpili także: kpt rez. Lidia Markiewicz-Ziental i prof. ppłk rez. Jerzy Majkowski ps. Czarny, którzy opowiedzieli o realiach ratownictwa medycznego okiem nastolatków, uczestników Powstania Warszawskiego.

 

Na temat współczesnych uwarunkowań krwi jako „płynu życia” z perspektywy pola walki mówił mł. chor. Łukasz Sikora „SIKOR” – ratownik pola walki, uczestnik misji w Afganistanie.

 

Drugi panel poświęcony był idei transplantacji.

 

***

WOT w województwie lubelskim

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą ponad 2300 żołnierzy i cały czas trwa nabór. Głównym zadaniem 2 LBOT w bieżącym roku jest zakończenie procesu formowania struktur organizacyjnych, rozpoczęcie szkoleń specjalistycznych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej oraz osiągniecie wstępnej zdolności do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych.

 

Misja i zadania WOT

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań,
w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. 
W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych nie zastępuje służb ratowniczych, ale będzie wspierać i uzupełniać ich działania.

 

 

 

Informacja: kpt. Damian STANULA, OFICER PRASOWY, 2. LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

MP/29/04/2018

 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.