KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

I Mistrzostwa Powiatu Bialskiego Juniorów w Szachach Szybkich
 
Kategoria Lokalnie

 

I MISTRZOSTWA POWIATU BIALSKIEGO W SZACHACH SZYBKICH


1. CEL
Popularyzacja szachów w powiecie bialskim
Wyłonienie mistrzów powiatu bialskiego w 2018 r.

2. ORGANIZATORZY
Bialski Regionalny Związek Szachowy
MUKS "Gambit" w Międzyrzecu Podlaskim,
K. Sz. MOK "Debiut" Terespol
Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

3. PATRONAT
Starosta Bialski
Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski

4. PATRONAT MEDIALNY
Katolickie Radio Podlasia

5. SPONSORZY
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
UM w Międzyrzecu Podlaskim
Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim

6. TERMIN I MIEJSCE
15.04.2018 r. (niedziela) godz. 9.45.
Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim (świetlica)
ul. Leśna 2

7. UCZESTNICTWO
Turniej A - zgłoszony do FIDE.
z podziałem na grupy turniejowe:
juniorzy i juniorki do lat 14 (ur. w latach 2004 - 2007)
juniorzy i juniorki do lat 19 (ur. w latach 1999 - 2003)


Turniej B
młodzicy do lat 8 (ur. w 2010r. i młodsi)
młodzicy do lat 10 (ur. w 2008-2009)

Turniej C
młodziczki do lat 8 (ur. w 2010r. i młodsi)
młodziczki do lat 10 (ur. w 2008-2009)

Tempo gry:
Turniej A - 10' + 5" za posunięcie dla zawodnika
Turniej B i C - 15 min. dla zawodnika

Opłata startowa - 5 zł.

8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń uczestników można dokonywać:
strona internetowa http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2319/
strona internetowa http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2320/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2321/
e - mail: bialski.zwiazek.szachowy@gmail.com

9. KLASYFIKACJA
    W każdym turnieju kolejność ustalona zostanie na podstawie następujących kryteriów:
liczba zdobytych punktów,
Buchholz średni,
Buchholz,
progres,
liczba zwycięstw.

10. NAGRODY
I miejsce - puchar + nagroda rzeczowa
II - III miejsce - medale + nagroda rzeczowa.

11. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego i FIDE.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnicy turnieju lub ich opiekunowie wyrażają zgodę na publikowanie zdjęć zrobionych uczestnikom w czasie trwania zawodów w celach promocyjnych.
Pieczę nad osobami małoletnimi podczas turnieju sprawują ich opiekunowie.
Na salę gry można wieść telefon komórkowy, ale musi on być wyłączony (każdy dźwięk telefonu komórkowego spowoduje natychmiastową przegraną jego użytkownika). Decyzje sędziego są ostateczne. Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
    
                                                                                        Sędzia
                                                                             Tadeusz Węgrzyniak

I Mistrzostwa Powiatu Bialskiego Juniorów w Szachach SzybkichMP/09/04/2018

 

 

 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.