KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Zaproszenie: Europa w obliczu globalnych wyzwań-Polacy i Niemcy o migracji i cyfryzacji
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

 


HTTP://zalacznik.wp.pl/d696/image001.jpg?p=1.2&t=IMAGE&st=JPEG&ct=QkFTRTY0&wid=111147&POD=1&type=&zalf=Nowe&tsn=151249170428835850&sid=2b33a15f98a36cd8e078625fc143f481

 

 

Akademia Europejska w Berlinie oraz Instytut Spraw Publicznych
zapraszają dziennikarzy do udziału w wydarzeniu

 

Europa w obliczu
globalnych wyzwań

 

Polacy i Niemcy w dialogu

 


12 grudnia 2017, g. 9:00 – 16:30

Sala “Europa” Centrum Konferencyjne Zielna
ul. Zielna 37, Warszawa

www.centrumzielna.pl

 

Migracje to temat, który w ostatnich dwóch latach najbardziej podzielił Polskę i Niemcy. Wzajemne niezrozumienie oraz brak wiedzy o sytuacji w drugim kraju powodują, że trudno znaleźć nić porozumienia. Tymczasem wymiana poglądów pokazuje, że łączy oba kraje nie tylko wiele wyzwań, ale i rozwiązania czy oceny sytuacji.

 

Cyfryzacja jest bezdyskusyjnie jednym z kluczowych zagadnień stojącym przed Polską i Niemcami. Wymiana dobrych praktyk oraz wzajemne poinformowanie się o planach w tym zakresie pozwoli przyspieszyć wdrażanie kolejnych planów oraz współpracę na arenie UE.

 

Oba tematy będą ważnymi zagadnieniami dla nowego niemieckiego rządu. Seminarium, udział w którym wezmą eksperci z obu krajów, ma pomóc, z jednej strony, poznaniu polityk niemieckich w obu obszarach, z drugiej – umożliwić wymianę poglądów między Polakami a Niemcami.

 

Program wydarzenia znajduje się w załączniku.

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy do dołączenia do dyskusji!

Prosimy o rejestrację pod LINKIEM do 8 grudnia.

Osobom spoza Warszawy możemy zrefundować koszty podróży i zapewnić nocleg. Prosimy wówczas o wcześniejszy kontakt z Agnieszką Ładą: agnieszka.lada@isp.org.pl

 

 

Sesja I Pomiędzy solidarnością a bezpieczeństwem: migracja, integracja i spójność społeczna w Polsce i  Niemczech

Głównym tematem spotkania będzie kwestia integracji migrantów z perspektywy przedstawicieli władz miejskich i lokalnych organizacji pozarządowych z Polski i Niemiec. Podczas okrągłego stołu, w którym udział wezmą eksperci zajmujący się tematyką migracji z Polski oraz dwójka przedstawicieli strony niemieckiej, podjęte zostaną różne aspekty związane z procesami integracyjnymi społeczności migranckich i uchodźczych w miastach. Szczególny nacisk w trakcie dyskusji położony zostanie na to, jaką rolę to odegrania w procesie integracji mają przedstawiciele władz miejskich oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Ponadto rozmowa dotyczyć  będzie różnych form integracji środowisk migranckich i uchodźczych w Polsce i w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem integracji poprzez rynek pracy i roli, jaką migranci mogą odegrać w rozwoju gospodarczym miast oraz integracji poprzez współpracę kulturalną środowiska przyjmującego i społeczności migranckich.

 

Sesja II Co dalej z cyfryzacją? Plan reform i ich wpływ na gospodarkę, media i społeczeństwo
Polska nadrabia zaległości w rozwoju cyfrowym. Pomimo znaczącej poprawy nadal znajduje się na dość odległym miejscu na liście krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jak nasi sąsiedzi sobie radzą w tym zakresie? W 2016 roku Niemcy znajdowały się nieco powyżej średniej europejskiej mierzonej Wskaźnikiem Cyfrowego Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (DESI). Ze względu na zróżnicowany stan infrastruktury i inne elementy procesu cyfryzacji problematyka rozwoju cyfrowego znalazła się w programach wszystkich partii politycznych biorących udział w niedawnych wyborach parlamentarnych w Niemczech. Chęć inwestowania w tę dziedzinę nie dzieli ugrupowań, które mogą utworzyć rząd.  W Polsce rozwój cyfrowy jest wspomagany odrębnym Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa. O zamierzeniach władz w celu realizacji niemieckiej Agendy Cyfrowej oraz sytuacji w Polsce w tym zakresie będą dyskutowali eksperci. Wprowadzenia do dyskusji dokona sekretarz stanu w polskim Ministerstwie Cyfryzacji oraz Ambasador Niemiec w Polsce Pan Rolf Nike

 

Informacja: Instytut Spraw Publicznych

MP/05/12/2017

 

 

 

 

 
Copyright 2021 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.