KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Prace legislacyjne nad reformą sądownictwa – stanowisko Komitetu Helsińskiego w Polsce

Komitet Helsiński w Polsce wydał stanowisko dotyczące prowadzenia prac legislacyjnych nad reformą sądownictwa.

„Komitet Helsiński w Polsce stwierdza, że sposób, w jaki są prowadzone prace nad reformą sądownictwa przez większość parlamentarną budzi zgorszenie. Odnosi się to zarówno do trwających miesiącami niejawnych negocjacji między przedstawicielami rządzącej partii i Prezydentem RP, dotyczących formalnie wniesionych do Sejmu przez niego niezgodnych z Konstytucją projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, jak i do jakości debaty sejmowej” – czytamy w stanowisku.

 

Nowe zasady autoryzacji wypowiedzi prasowej

Prezydent podpisał nowelizację prawa prasowego zmieniającą m.in. regulację autoryzacji wypowiedzi prasowej.

Co się zmieni? Po pierwsze dziennikarz będzie musiał poinformować rozmówcę o prawie do autoryzacji przed udzieleniem wypowiedzi. Istotną zmianą jest wprowadzenie ram czasowych na udzielenie autoryzacji. Rozmówca powinien jej dokonać niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 6 godzin w przypadku dzienników i 24 godzin w przypadku czasopism, chyba że strony umówią się inaczej.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie M. przeciwko Holandii. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

M. pracował w tajnych służbach holenderskich AIVD. Był w nich zatrudniony jako edytor dźwięku i tłumacz. W związku z tym miał dostęp do tajnych informacji i ścisły zakaz ich ujawniania. W 2004 r. został oskarżony o ujawnienie tajemnicy państwowej nieuprawnionym osobom, w tym podejrzanym o terroryzm. Przed procesem został poinformowany przez AIVD, że kolejnym przestępstwem byłoby podzielenie się m.in. z obrońcą jakimikolwiek informacjami objętymi tajemnicą. Obrońca mógł zapoznać się tylko z niektórymi, które zostały uprzednio zredagowane. 

W początkowej fazie postępowania adwokat protestował przeciwko ograniczeniom mającym wpływ na obronę, w szczególności odnoszącym się do treści rozmów ze skarżącym. W rezultacie AIVD wydała warunkowe zwolnienie umożliwiające M. ujawnienie wyłącznie jego adwokatom informacji ściśle koniecznych do jego obrony. W postępowaniu odwoławczym skarżący zarzucił, chociaż bez powodzenia, że nie mógł podać nazwisk funkcjonariuszy AIVD, których chciał wezwać jako świadków do Sądu Apelacyjnego. Wszyscy funkcjonariusze AIVD, którzy stawili się jako świadkowie, mogli odmówić odpowiedzi na pytania obrony, jeśli mogłyby one naruszyć tajemnice zastrzeżone dla AIVD. Ponadto ich głosy i wygląd zostały zakamuflowane dla ukrycia tożsamości. Skarżący ostatecznie został skazany przez na 3 lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności. 

W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art. 6 ust.1 ust. 3 lit. b, c i d, M. zarzucił, że AIVD w sposób rozstrzygający kontrolowała dowody, ograniczała dostęp jego i sądów krajowych do nich i regulowała korzystanie z nich. W rezultacie nie mógł on skutecznie instruować swojego obrońcy a cały proces był nierzetelny. Wyrok zapadł 25 lipca 2017 r.

Omówienie jest dostępne tutaj.

 

II tura konsultacji projektu ustawy o jawności życia publicznego – opinia HFPC i obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Trwa II tura konsultacji projektu ustawy o jawności życia publicznego. Mimo że usunięto z niego niektóre najbardziej niepokojące przepisy, zaproponowane rozwiązania wciąż niosą ze sobą poważne zagrożenia. Jednocześnie projekt nie rozwiązuje obecnych problemów w regulowanych obszarach. HFPC złożyła opinię prawną do nowej wersji dokumentu.

Jednocześnie HFPC wraz z trzema innymi organizacjami przedstawiły wstępny obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Powstał on w odpowiedzi na sugestie wyrażone w trakcie konsultacji 6 listopada przez ministra Macieja Wąsika, który zachęcił uczestników spotkania do zaprezentowania propozycji konkretnych rozwiązań.

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Prawniczka HFPC dr Barbara Grabowska-Moroz mówiła o zmianach w sądownictwie, jakie niosą za sobą prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. „Projekty ustaw Pana Prezydenta w dalszym ciągu nie są reformą wymiaru sprawiedliwości, bo reforma to jest praca u podstaw: sądy rejonowe, procedura, organizacja pracy, a nie sam wierzchołek, czyli sposób powoływania sędziów przez KRS, czy sam sposób powoływania KRS, czy sposób pracy Sądu Najwyższego. To jest zupełne odwrócenie celów i tego, co należy zmienić. W związku z tym te projekty niczym nie różnią się od tego, co było [zawetowane] w lipcu” – oceniła dr Barbara Grabowska-Moroz. Audycja dostępna jest tutaj

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

MP/28/11/2017

 

 
Copyright 2021 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.