KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Konferencja pt." Niegrzeczne dzieci? Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami osób z autyzmem"
 
Kategoria ZdrowieNiegrzeczne dzieci? Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami osób z autyzmem”
to motyw przewodni konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat”, która obędzie się w dniu
18 października 2017 r. w Regionalnym Ośrodku Badań
i Rozwoju filii AWF w Białej Podlaskiej. Udział w tym wydarzeniu potwierdziło
460 osób, a patronat honorowy nad konferencją objął Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz oraz Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk.


- Coraz częściej spotykamy osoby z autyzmem. Stanowią już ponad 1% nas. Widzimy,
jak doświadczają w swoim życiu trudności związanych z relacjami z innymi ludźmi. Powodem tych niepowodzeń są między innymi nietypowe zachowania, które przez otoczenie oceniane są jako trudne do zaakceptowania. Często stanowią powód unikania czy wręcz odrzucania tych osób, a czasami nawet wywołują lęk – mówi
Anna Chwałek , prezes działającego od 10 lat Stowarzyszenia „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej.
- Znalezienie przyczyn występowania trudnych zachowań oraz sposobów i metod radzenia sobie jest kluczowe dla podnoszenia jakości życia osób z autyzmem i bliskich im osób. Ułatwia, a często po prostu warunkuje, nawiązywanie znajomości, naukę i ich codzienne funkcjonowanie w swojej społeczności. Większość ludzi jednak nie wie, co zrobić, by tych postępowań uniknąć lub je skutecznie wyeliminować z codzienności osób z autyzmem-podkreśla. Celem konferencji jest wyjaśnienie, skąd się biorą trudne zachowania osób z autyzmem i co zrobić, gdy nic już nie działa. Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami osób z autyzmem zaprezentują wybitni specjaliści, zajmujący się badaniami naukowymi i bezpośrednią terapią osób ze spektrum autyzmu.


Program konferencji:

10.00. Otwarcie konferencji, wystąpienia gości.


10.15-11.00 – mgr Anna Chwałek, Stowarzyszenie Wspólny Świat, Biała Podlaska

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Wspólny Świat”.


11.00. – 11.45. Dr n.med. Tomasz Srebnicki

psycholog, psychoterapeuta , certyfikowany superwizor i  dydaktyk  terapii
poznawczo-behawioralnej, wykładowca, asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  wykładowca w szkole terapii
poznawczo-behawioralnej Centrum CBT w Warszawie.
 

Co zrobić, gdy kopnie czy zanim kopnie? Rola funkcji w radzeniu sobie
z zachowaniami trudnymi”


11.45. – 12.30. Dr hab. Przemysław Bąbel


Psycholog, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
autor wielu publikacji naukowych, w tym książek „Analiza zachowania. Vademecum",
"12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć" oraz "Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania"

Stosowana analiza zachowania w terapii dzieci ze spektrum autyzmu”

12.30. – 12. 45. Przerwa kawowa.

12.45. – 13. 30. Beata Ignaczewska

psycholog, certyfikowany superwizor Stosowanej Analizy Zachowania, dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej, wykładowca Akademii Medycznej w Gdańsku, terapeuta osób
z autyzmem, trener szkoleniowy, autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.
„System motywacyjny sposobem na redukcje trudnych zachowań”

13.30-14.15. Dr Anna Waligórska

Psycholog, adiunkt Uniwersytetu SWPS, dyrektor ds. badań i rozwoju Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, członek Komisji ds. Autyzmu PTP, członek Autism-Europe. 

Jak opierać terapię i edukację osób z ASD na technikach potwierdzonych badawczo? Model NPDC jako przykład systemowego rozwiązania.”


14.15.-14.35. Mgr Wilhelm Gromisz


Nauczyciel akademicki w Filii warszawskiej AWF w Białej Podlaskiej, Zakład Sportów Indywidualnych. Terapeuta integracji sensorycznej, instruktor pływania,
nauczyciel WF w Stowarzyszeniu Wspólny Świat w Białej Podlaskiej. Wielokrotny medalista mistrzostwa Polski w pływaniu. Trener klasy pierwszej w pływaniu. 

Aktywność fizyczna a zachowanie dzieci z autyzmem”


Do kogo jest skierowana konferencja?

  • do lekarzy pediatrów, psychiatrów, neurologów, lekarzy rodzinnych i lekarzy innych specjalności

  • do dyrektorów i pracowników pomocy społecznej, pracowników socjalnych

  • do pedagogów, psychologów i logopedów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz terapeutów z innych ośrodków zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym

  • do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli

  • do dyrektorów i nauczycieli szkół masowych, szkół specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

  • do pracowników samorządowych organizujących proces kształcenia specjalnego
    i wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych oraz realizujących inne działania wspomagające rozwój dziecka i zapobiegające wykluczeniu społecznemu

  • do rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Udział w konferencji jest bezpłatny.


informacja: Renata Szwed - Wspólny Świat

opracowanie: Monika Pawlonka

04/10/2017
 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.