KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Konferencja Katedr Finansów
 
Kategoria UMCS Lublin

 

 

 

UMCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konferencja Katedr Finansów - Finanse dla rozwoju to cykliczne wydarzenie naukowe środowiska akademickiego w Polsce, związane z nauką o finansach.
Tegoroczna edycja, organizowana przez Wydział Ekonomiczny UMCS, zgromadzi 300 uczestników, w tym ponad 100 profesorów z 35 krajowych ośrodków naukowych oraz Berlin School of Economics and Law, a także przedstawicieli wydawnictw naukowych (Difin, CeDeWu, PWN) oraz wielu innych instytucji.

Tematem wiodącym konferencji będzie problem "W jaki sposób współczesne banki, zakłady ubezpieczeń i inne instytucje finansowe mogą i powinny wspierać wzrost gospodarczy, nie zapominając o lokalnych potrzebach rozwoju gospodarczego”. Obrady merytoryczne przebiegać będą w ramach wielu sesji w tym: sesji panelowej, plenarnej, 11 sesji tematycznych oraz sesji plakatowej. Na konferencję zgłoszono łącznie 176 artykułów naukowych.

W sesji panelowej pt. Finanse dla rozwoju - dostępność kapitału, współpraca interesariuszy, dyfuzja innowacji, udział wezmą zarówno wybitni przedstawiciele nauki, jak i praktyki, w tym m.in. Prezes Związku Banków Polskich - Krzysztof Pietraszkiewicz.

Problematyka finansowania rozwoju gospodarczego będzie kontynuowana również na sesji plenarnej, podczas której eksperci będą rozmawiać o roli banków centralnych w kontrolowaniu inflacji, polityce makroostrożnościowej czy roli kapitału zagranicznego w sektorze bankowym. Referat wprowadzający wygłosi prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej obecnej kadencji.

W ramach sesji tematycznych dyskutowane będą m.in. następujące tematy:
• niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego,
• ocena systemów podatkowych w państwach UE,
• kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego,
• przyczyny kryzysu ubezpieczeń emerytalnych oraz rola pracowniczych funduszy emerytalnych,
• finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,
• determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
• dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego,
• planowanie finansów osobistych.

Konferencja Katedr Finansów - Finanse dla rozwoju odbędzie się w dniach 18-20 września w Lublinie. Wydarzenie wpisuje się w wielki jubileusz 700-lecia Lublina.
Inauguracja: 18.09.2017 r., godz. 14.00 - Lubelskie Centrum Konferencyjne przy ul. Artura Grottgera 2.

Szczegóły: http://www.kkf2017.umcs.pl/

Dodatkowych informacji udziela prof. Teresa Bednarczyk


Informacja: Aneta Adamska - Biuro Prasowe UMCS

Opracowanie: Monika Pawlonka

18/09/2017
 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.