KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 25 lipca 2017
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

HFPC o ustawie o Sądzie Najwyższym

HFPC przesłała 19 lipca do Senatu swoją opinię prawną na temat ustawy o Sądzie Najwyższym. Zdaniem Fundacji jej wejście w życie doprowadzi do likwidacji Sądu Najwyższego, a następnie powołania nowego organu o tej samej nazwie, którego skład ustali w przeważającej mierze władza wykonawcza. Ustawa zaburzy funkcjonowanie i sprawność działania najwyższej instancji sądowej w Polsce, przed którą są zawisłe setki spraw.

Dziś Prezydent RP Andrzej Duda poinformował, że zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Czytaj dalej »

 

Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – opinia HFPC

Sejm rozpoczął 20 lipca rozpatrywanie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ta nowa instytucja ma zająć się m.in. wdrażaniem projektów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dystrybucją środków dla organizacji pozarządowych.

Zdaniem HFPC przyjęcie projektu ustawy w obecnym kształcie będzie stanowiło odwrót od idei wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wprowadzi systemowe zagrożenie dla niezależnego funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Nagmetov przeciwko Rosji. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

25 kwietnia 2006 r. syn skarżącego wziął udział w proteście przeciwko korupcji wśród lokalnych urzędników. Demonstracja została rozproszona przez władze przy użyciu broni. Murad Nagmetov zmarł ugodzony granatem z gazem łzawiącym. Tego samego dnia zostało wszczęte śledztwo w sprawie morderstwa i nielegalnego użycia broni. Następnie zostało ono kilkukrotnie zawieszone i wznowione, bez uzyskania żadnych wyników.

W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art. 2 Konwencji, skarżący zarzucił, że jego syn zmarł w okolicznościach wskazujących na nielegalne i nieuzasadnione użycie śmiercionośnej broni, a ponadto nie zostało przeprowadzone w tej sprawie skuteczne śledztwo. Wyrok ETPC zapadł 30 marca 2017 r.

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

 

Straż Graniczna po raz kolejny ignoruje zarządzenia ETPC

HFPC złożyła wniosek do ETPC o wydanie tzw. zarządzenia tymczasowego (interim measures) w sprawie trzech syryjskich uchodźców.

Cudzoziemcy od tygodnia bezskutecznie ubiegają się o możliwość złożenia wniosku o udzielenie im ochrony międzynarodowej na przejściu granicznym w Terespolu. Jako osoby pochodzące z ogarniętej konfliktem zbrojnym Syrii posiadają poważne podstawy do tego, żeby taką ochronę w Polsce uzyskać, jednak Straż Graniczna już czterokrotnie odmówiła im wjazdu.

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Dorota Głowacka, prawniczka HFPC, tłumaczy, jak wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu sądownictwa wpłyną na media i dziennikarzy. „[…]dziennikarze są jedną z tych grup, które mogą szczególnie dotkliwie odczuć negatywne skutki zmian prawa. Dlaczego? Bo jako tzw. »publiczni stróże« media pełnią w demokratycznym społeczeństwie istotną funkcję kontrolną wobec władzy publicznej, a ich zadaniem jest krytyka dostrzeżonych w tym obszarze nieprawidłowości” – pisze Dorota Głowacka. Cały artykuł dostępny jest tutaj.

 

 

 

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

IP/25/07/2017

 

 
Copyright 2021 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.