KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 18 lipca 2017
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

„Zaproponowany przez posłów rządzącej większości projekt ustawy o Sądzie Najwyższym stanowi próbę niekonstytucyjnej zmiany ustroju państwa i naruszenie zasady trójpodziału władzy” – napisano w stanowisku Zarządu i Rady HFPC oraz Komitetu Helsińskiego w Polsce.

Wieczorem 12 lipca na stronach Sejmu pojawił się projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych zmian dotyczy wygaszenia kadencji sędziów Sądu Najwyższego. W świetle tego projektu sędziowie Sądu Najwyższego powołani na podstawie dotychczasowych przepisów po wejściu w życie ustawy przejdą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości.

Czytaj dalej »

 

Ćwierć miliona złotych zadośćuczynienia dla nastoletniej ofiary gwałtu

Uczennica gimnazjum została zgwałcona przez trzech uczniów tej samej szkoły. Sąd okręgowy rozpoznał sprawę i zasądził na jej rzecz 250 tys. zł od sprawców. Wyrok nie jest prawomocny.

Do zdarzenia doszło w 2008 r., gdy powódka nie miała ukończonych 15 lat. Sąd opiekuńczy orzekł o umieszczeniu sprawców – wówczas nieletnich – w zakładzie poprawczym, ale jednocześnie zawiesił ten środek na okres próby. W 2015 r. postępowanie przed ETPC w tej sprawie zakończyło się jednostronną deklaracją rządu, który przyznał, że doszło do naruszenia art. 3, 8 i 13 EKPC.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Harkins przeciwko Wielkiej Brytanii. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Phillip Harkins został oskarżony w stanie Floryda w USA w 2000 r. m.in. o morderstwo. Został zatrzymany w Wielkiej Brytanii w 2003 r. Władze USA wystąpiły o jego ekstradycję, a następnie w drodze noty dyplomatycznej udzieliły zapewnień, że w jego sprawie nie będzie żądana kara śmierci, a grożąca maksymalna kara ograniczy się do dożywotniego więzienia.

W czerwcu 2006 r. brytyjski sekretarz stanu zarządził jego ekstradycję. Harkins bezskutecznie odwołał się do sądów, twierdząc, że w razie ekstradycji będzie narażony na ryzyko kary dożywotniego więzienia bez warunkowego przedterminowego zwolnienia, a więc z naruszeniem art. 3 Konwencji. W międzyczasie, Harkins wystąpił po raz pierwszy ze skargą do ETPC. W styczniu 2012 r. Izba orzekła, że  ekstradycja Harkinsa nie stanowiłaby naruszenia art. 3. W świetle jasnych i wystarczających zapewnień dyplomatycznych władz USA udzielonych rządowi Wielkiej Brytanii odrzuciła jako niedopuszczalny zarzut rzekomego ryzyka kary śmierci.

11 listopada 2014 r. Harkins po raz drugi wystąpił ze skargą do Trybunału. Zarzucił naruszenie  art. 3 i art. 6 Konwencji. Trzy dni później Izba Trybunału zastosowała środek tymczasowy na podstawie art. 39 Regulaminu i postanowiła rozpatrzyć tę sprawę w sposób priorytetowy, po czym zrezygnowała ze swojej jurysdykcji na rzecz Wielkiej Izby. Wyrok zapadł 10 lipca 2017 r.

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

 

Ofiara tortur zwolniona z ośrodka strzeżonego dla cudzoziemców po 10 miesiącach pobytu

Sąd odmówił uwzględnienia wniosku Straży Granicznej o przedłużenie pobytu w ośrodku strzeżonym cudzoziemki będącej ofiarą brutalnej przemocy w kraju swojego pochodzenia.

Po umieszczeniu w placówce u klientki HFPC zostały zdiagnozowane zaburzenia adaptacyjne i depresyjne. Pod koniec czerwca kobieta podjęła próbę samobójczą, na skutek czego została przyjęta do szpitala psychiatrycznego. Lekarze stwierdzili u niej zespół stresu pourazowego. Pomimo to Straż Graniczna wystąpiła do sądu z kolejnym wnioskiem o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemki w ośrodku strzeżonym. Sąd Rejonowy jednak go nie uwzględnił i w rezultacie po 10 miesiącach została zwolniona.

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Dr Piotr Kładoczny, sekretarz zarządu HFPC, mówił na antenie Polsat News 2 o przeprowadzanych zmianach w sądownictwie i o przedstawionym w ubiegłym tygodniu projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym. „Nie ma chyba żadnego rozsądnego powodu, żeby zaskakiwać dziwnymi projektami, z nikim niekonsultowanymi, co więcej – przedstawianymi jako projekty poselskie. Nawet jeżeli zmiany są potrzebne, to trzeba się nad nimi dobrze zastanowić i posłuchać głosu i samych sędziów, i stowarzyszeń sędziowskich, i zrzeszeń prokuratorskich. Nikt nie kwestionuje, że wymiar sprawiedliwości zawsze będzie wymagał poprawy, ponieważ ludzie zawsze będą niezadowoleni przynajmniej z jakiejś części orzeczeń sądowych” – ocenił dr Piotr Kładoczny. Cały program dostępny jest tutaj.

 

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

IP/18/07/2017

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.