KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Studia podyplomowe: Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych
 
Kategoria Edukacja

Studia podyplomowe: Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych

Studia podyplomowe (kwalifikacyjne): Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych

 

Celem studiów jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z multimediami i ich zastosowaniem oraz zagrożeniami, jakie stwarzają.  Przygotowujemy słuchaczy do odpowiedzialnego i funkcjonalnego korzystania z mediów cyfrowych w procesie dydaktycznym, pracy zawodowej i życiu codziennym.

1.         Studia adresowane są do:

·         nauczycieli, nauczycieli akademickich

·         funkcjonariuszy służb publicznych

·         psychologów, pedagogów

·         pracowników administracji rządowej i samorządowej

·         pracowników socjalnych

·         osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych

2.         Zakres studiów obejmuje m.in.:

·         zadania cyberprzestrzeni i mediów cyfrowych

·         psychopedagogikę mediów

·         techniczne i prawne zagadnienia bezpieczeństwa cybernetycznego

·         patologie społeczne i przestępczość w świecie realnym i wirtualnym

·         wykorzystanie nowoczesnych technologii (cyberbezpieczeństwo, przestępczość komputerowa)

·         elementy psychopatologii i psychoterapii

·         techniki manipulacji

·         diagnozę i terapię psychopedagogiczną

·         diagnozę i terapię uzależnień od mediów cyfrowych

·         metodykę pracy z osobą uzależnioną od mediów cyfrowych i zagrożoną uzależnieniem

·         społeczno-wychowawcze aspekty bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni

3.         Wykładowcami są:

·         pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmujący się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych (z ośrodków akademickich takich jak Kraków, Lublin, Warszawa, Białystok),

·         praktycy (psychiatrzy, psycholodzy, pedagodzy, funkcjonariusze służb publicznych),

·         specjaliści z zakresu nowych technologii,

4.         Absolwent uzyska wiedzę dotyczącą Internetu, świata wirtualnego – cyberprzestrzeni. Nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom identyfikację zagrożeń cyberprzestrzeni, poznanie przyczyn ich występowania i skutków jakie niosą.

            Słuchacz będzie wiedział, jak przeciwdziałać zagrożeniom w Internecie i jak na nie reagować. Jak zabezpieczyć systemy komputerowe przed atakiem, niepowołanym dostępem i nielegalnymi treściami. Pozna zasady komunikacji i pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w tym zakresie.

            Przygotowanie obejmuje również umiejętności z zakresu profilaktyki i pracy z osobą uzależnioną od mediów cyfrowych i zagrożoną uzależnieniem. Słuchacz będzie przygotowany do procesu certyfikacji zewnętrznej z zakresu EDCL – IT Security oraz Specjalista ds. uzależnień od mediów cyfrowych.

5.         W ramach studiów przewidywany jest bezpłatny udział w konferencji naukowej poświęconej bezpieczeństwu cyberprzestrzeni i uzależnieniom od mediów cyfrowych.

6.         Na absolwenta poza podniesieniem kwalifikacji w ramach aktualnie wykonywanej pracy zawodowej, oczekują atrakcyjne miejsca pracy w zawodach takich jak: specjalista ds. uzależnień od mediów cyfrowych (kod zawodu: 263407), pedagog medialny (kod zawodu: 235108), psychoterapeuta (kod zawodu: 228905) a także znaleźć zatrudnienie jako specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w wielu instytucjach lub rozpocząć własna działalność gospodarczą.

7.         Program studiów obejmuje: 3 semestry zajęć, 360 godzin dydaktycznych, 40 % zajęć odbędzie się w formie e-learningu (każdy ze słuchaczy otrzyma tablet).

8.         Przewidywany koszt studiów: 3 000 zł./semestr (9 000 zł./całość), istnieje możliwość 90% dofinansowania.  Ponadto gwarantujemy rabat 10% (od wpłacanej kwoty) dla nauczycieli.

9.         Możliwe lokalizacje zajęć.

W zależności od liczebności i miejsca zamieszkania uczestników: Biała Podlaska, Białystok, Gliwice, Kraków, Lublin, Łomża, Warszawa.

 

Koordynatorzy:

dr Leszek Zakrzewski

Kontakt: 731183141, 603472292

Link do strony uczelni:

http://www.lomza.janski.edu.pl/oferta/podyplomowe/specjalista-ds-bezpieczenstwa-cyberprzestrzeni-i-uzaleznien-od-mediow-cyfrowych

 

 

IP/17/07/2017

 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.