KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 3-10 lipca 2017 r.
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

 

UE powinna zająć się problemem odsyłania uchodźców na Białoruś – stanowisko HFPC, Amnesty International i Human Rights Watch

Polska, wbrew decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, odmawia na granicy wjazdu osobom poszukującym ochrony międzynarodowej.

Komisja Europejska powinna podjąć działania dotyczące odsyłania przez Polskę osób ubiegających się o ochronę międzynarodową na Białoruś – stwierdziły Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Human Rights Watch. Organizacje podkreślają, że te działania naruszają prawa człowieka, prawa uchodźców, przepisy unijne i decyzje wydane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Czytaj dalej »

 

Interwencja HFPC w sprawie pobicia o podłożu rasistowskim

HFPC wystąpiła do Prokuratury Okręgowej w Opolu z prośbą o zwrócenie uwagi na sprawę pobicia kobiety, która przebywała w towarzystwie Hindusów. Podczas rozmowy z cudzoziemcami ze strony trzech nieznanych mężczyzn miały paść w ich kierunku obraźliwe komentarze na tle rasistowskim. Ostatecznie kobieta miała zostać zwyzywana, a następnie uderzona w twarz, przewrócona i kopnięta w brzuch.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Škorjanec przeciwko Chorwacji. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Maja Škorjanec w czerwcu 2013 r. szła ze swoim partnerem Š.Š przez rynek w Zagrzebiu. W pewnym momencie dwaj mężczyźni zaczęli używać wobec niego rasistowskich obelg ze względu na jego romskie pochodzenie, po czym złapali go i pobili. Pani Škorjanec twierdziła, że kiedy pobiegła mu na pomoc, została przewrócona i kopnięta w głowę. Obaj napastnicy byli ścigani i skazani za poważne groźby wobec Š.Š. i zadanie mu obrażeń, w połączeniu z elementami świadczącymi o przestępstwie z nienawiści. Nie zostali natomiast oskarżeni o przestępstwo motywowane względami rasowymi wobec pani Škorjanec. Prokurator Rejonowy w Zagrzebiu nie uznał tego zarzutu i uznał, że nic nie wskazywało, aby mężczyźni zaatakowali ją ze względu na wrogość do Romów, ponieważ ona sama nie jest Romką.

W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art. 3, 8 i 14 pani Škorjanec zarzuciła w szczególności odmowę ścigania napastników za przestępstwo z nienawiści przeciwko niej. Uważała, że prawo krajowe oraz praktyka były wadliwe, ponieważ nie zapewniały ochrony przed dyskryminującą przemocą wobec osób, które stały się ofiarami z powodu łączenia ich z inną osobą. Wyrok zapadł 28 marca 2017 r.

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

 

Senat pracuje nad przepisami dotyczącymi wznawiania postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych

Senacka Komisja Praworządności, Praw Człowieka i Petycji przyjęła propozycję wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą w zakresie zmiany zasad wznawiania postępowań dyscyplinarnych w Policji i innych służbach mundurowych.

Projekt ustawy przygotowany przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu uwzględnia postulaty przedstawione w petycjach złożonych przez HFPC oraz byłego policjanta usuniętego ze służby po tym, jak został niezasadnie oskarżony o popełnienie przestępstwa.

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Dorota Głowacka, prawniczka HFPC, komentowała informacje dotyczące osób prowadzących protest w Puszczy Białowieskiej, które otrzymały przedsądowe wezwanie do zapłaty po 10 tys. zł za blokady maszyn do wycinki drzew. Firma prowadząca wyrąb w lesie otrzymała dane osobowe demonstrantów od policji. „Żeby policja mogła w takiej sytuacji przekazać dane firmie, potrzebowałaby szczególnej podstawy prawnej. Przepisy o ochronie danych osobowych wskazywane przez policję są niewystarczające” – oceniła Dorota Głowacka. Pełen artykuł dostępny jest tutaj.

 

 

 

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

MP/11/07/2017

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.