KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 4 lipca 2017
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

15 lat w domu pomocy społecznej wbrew swej woli i wyrokom sądów

Dzięki interwencji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka częściowo ubezwłasnowolniony mężczyzna mógł opuścić dom pomocy społecznej po piętnastu latach pobytu.

Jan Nowak (imię i nazwisko zmienione) został całkowicie ubezwłasnowolniony w grudniu 2001 r. Kilka tygodni później został umieszczony w domu pomocy społecznej na wniosek swojego brata, pełniącego funkcję jego opiekuna prawnego. Pan Jan nie wyrażał zgody na pobyt w DPS, jednak jego zdanie zostało zignorowane, gdyż nie posiadał zdolności do czynności prawnych.

Czytaj dalej »

Odmowa świadczenia usług na rzecz osób ubogich – wystąpienie HFPC do Prezesa UOKiK

HFPC przesłała do Prezesa UOKiK pismo z wnioskiem o zwrócenie uwagi na problem wykluczającego traktowania osób zagrożonych ubóstwem lub znajdujących się w kryzysie bezdomności przez pracowników lokali gastronomicznych i usługowych. Fundacja poprosiła o sprawdzenie, czy przypadki odmowy obsługiwania takich osób nie stanowią praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Talpis przeciwko Włochom. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Elisaveta Talpis wielokrotnie składała skargi policji, że jej mąż alkoholik bije ją i jej córkę. Kobieta trafiła na pewien czas do ośrodka dla ofiar przemocy, ale to nie zakończyło ataków. Skarżąca po pewnym czasie od złożenia jednego z zawiadomień została po raz pierwszy przesłuchana przez policję. Zmieniła wtedy swoje zeznania, łagodząc oskarżenia. Sprawa dotycząca złego traktowania rodziny i gróźb została umorzona, jednak mąż pani Talpis został ukarany grzywną w wysokości 2 tys. euro za spowodowanie u niej obrażeń. Kilka miesięcy później kobieta ponownie wezwała policję w związku z kłótnią z mężem, który następnie został zabrany do szpitala w stanie upojenia alkoholowego. Po wyjściu ze szpitala pijany A.T. wszedł do mieszkania i zaatakował panią Talpis oraz ugodził nożem swego syna, który zmarł na skutek odniesionych obrażeń. W styczniu 2015 r. mąż skarżącej został skazany za zamordowanie syna i usiłowanie morderstwa żony, noszenie zakazanej broni oraz znęcanie się nad żoną i jej córką.

W skardze do Trybunału, z powołaniem się m.in. na art. 2 i 3 pani Talpis zarzuciła niezapewnienie przez władze włoskie ochrony przed przemocą domową, która doprowadziła do śmierci jej syna i usiłowania morderstwa jej samej. Twierdziła również, że z powodu bierności władz była dyskryminowana ze względu na płeć. Skrytykowała braki w ustawodawstwie włoskim dotyczącym przemocy domowej. Wyrok zapadł 2 marca 2017 r. 

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

Uchodźca skarży Polskę do ETPC po 31 bezskutecznych próbach złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na przejściu granicznym w Terespolu

29 czerwca uchodźca z Czeczenii, któremu Straż Graniczna w Terespolu już 31 razy odmówiła możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w okresie od lipca 2016 do czerwca 2017 roku, złożył przeciwko Polsce skargę do ETPC.

8 czerwca skarżący uzyskał od ETPC środek tymczasowy (tzw. interim measure), w którym Trybunał zakazał polskim władzom odesłania go z powrotem na Białoruś. Jednak rząd zignorował to zarządzenie – to sytuacja bez precedensu. Tego dnia skarżący został ponownie odesłany pociągiem do Brześcia. Kolejne, podjęte później, próby złożenia wniosku o ochronę międzynarodową również zakończyły się niepowodzeniem.

Czytaj dalej »

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Mec. Jacek Białas, prawnik HFPC, mówił na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia o integracji uchodźców. „Polska już na początku lat 90. ratyfikowała Konwencję genewską ws. statusu uchodźców i od tej pory uchodźcy przyjeżdżają do Polski. Ta liczba wzrosła od rozpoczęcia wojny w Czeczenii. Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej składa rocznie kilkanaście tysięcy osób i są to głównie obywatele byłego Związku Radzieckiego: osoby z Czeczenii, republik północnokaukaskich, jak również ostatnio obywatele Tadżykistanu, Ukrainy, Białorusi" - powiedział Jacek Białas. Audycja dostępna jest tutaj.

 

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

IP/04/07/2017

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.