KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 20 czerwca 2017
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Odmowa wpuszczenia do autobusu motywowana rasistowskimi uprzedzeniami? – interwencja HFPC

HFPC skierowała pismo do Prokuratora Okręgowego w Warszawie w sprawie odmowy wpuszczenia do autobusu obywatela Togo. Z relacji prasowych wynika, że zachowania kierowcy pojazdu mogły być motywowane uprzedzeniami rasowymi.

Togijczyk chciał pojechać autobusem z Warszawy do Berlina, posiadał bilet i wszystkie niezbędne dokumenty. Bliscy mężczyzny twierdzą, że kierowca autobusu miał uniemożliwić wstęp do pojazdu pod pretekstem, że „na pewno ma nóż i jest terrorystą”.

HFPC zwróciła się do Prokuratora Okręgowego z prośbą o zweryfikowanie, czy w sprawie doszło do znieważenia ze względu na przynależność rasową lub umyślnego odmówienia spełnienia świadczenia bez uzasadnionej przyczyny.

Czytaj dalej »

 

Stanowisko MSZ w sprawie decyzji ETPC o niezawracaniu uchodźcy na Białoruś jest bezpodstawne – komunikat HFPC i SIP

Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej we wspólnym stanowisku odniosły się do informacji podanej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącej sytuacji na przejściu granicznym w Terespolu.

Organizacje uważają, że stanowisko MSZ dotyczące niewykonania decyzji ETPC zakazującej zawracania na Białoruś obywatela Rosji wprowadza w błąd opinię publiczną. MSZ wskazuje, że cudzoziemiec nie przekroczył polskiej granicy, przez co nie mógł być wydalony, oraz że nie złożył on podczas kontroli granicznej wniosku o ochronę międzynarodową. Uchodźca natomiast przekazał swojej pełnomocniczce informację, że podjął taką próbę wcześniej 27 razy.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Rubio Dosamantes przeciwko Hiszpanii. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Meksykanka Paulina Rubio Dosamantes, piosenkarka znana w Hiszpanii pod nazwiskiem Paulina Rubio, zarzuciła, że jej reputacja i życie prywatne zostały narażone na szwank z powodu komentarzy w mediach. W 2005 r. jej były menadżer w trzech programach telewizyjnych udzielił wywiadów na temat rozmaitych aspektów jej życia prywatnego. Skarżąca wniosła pozwy przeciwko byłemu menadżerowi oraz pracownikom mediów i stacjom telewizyjnym, domagając się ochrony prawa do honoru i prywatności.

Sąd pierwszej instancji w Madrycie oddalił powództwo. Orzekł, że żaden z komentarzy nie naraził na szwank reputacji pani Rubio. Sąd Okręgowy w Madrycie utrzymał w mocy ten wyrok. Skarga kasacyjna, a następnie skarga konstytucyjna zostały odrzucone.

W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art. 8, skarżąca zarzuciła, że wypowiedzi na jej temat w trakcie kilku programów telewizyjnych stanowiły zamachy na honor naruszające jej prawo do poszanowania życia prywatnego. Wyrok zapadł 21 lutego 2017 r.

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

 

Kolejny atak na organizację zajmującą się prawami osób LGBT

W ostatnim czasie doszło do kolejnego ataku na siedzibę organizacji pozarządowej zajmującej się prawami osób LGBT+. Tym razem włamano się do siedziby poznańskiego Stowarzyszenia Grupa Stonewall.

HFPC skierowała w tej sprawie pismo do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z wnioskiem o objęcie nadzorem postępowania. Fundacja zwróciła się także do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania i podkreśliła konieczność podjęcia przez rząd działań zmierzających do przeciwdziałania atakom wymierzonym w organizacje pozarządowe.

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Marta Górczyńska, prawniczka HFPC, komentowała sytuację na przejściu granicznym Brześć-Terespol i mówiła o tym, że Straż Graniczna nie wypełnia decyzji ETPC podjętych w odniesieniu do konkretnych cudzoziemców. „Żadna sprawa właściwie nie ma szans dotrzeć do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ponieważ Straż Graniczna blokuje wjazd tych osób do Polski. To oczywiście nie jest legalne” – powiedziała Marta Górczyńska. Pełny materiał dostępny jest tutaj.

 

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

IP/20/06/2017

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.