KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 13 czerwca 2017
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Adwokaci na granicy: Rząd polski nie wykonał decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W Terespolu na przejściu granicznym odesłano na Białoruś uchodźcę, pomimo nakazu wstrzymania tej procedury wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

ETPC zdecydował, że polski rząd powinien wstrzymać się do 22 czerwca z zawróceniem na Białoruś uchodźcy chcącego złożyć na przejściu granicznym w Terespolu wniosek o udzielenie mu ochrony. Mimo że rząd polski otrzymał informację o udzieleniu środka tymczasowego przed odjazdem pociągu do Brześcia, cudzoziemiec został odesłany z powrotem na Białoruś.

Następnego dnia cudzoziemiec ponownie pojawił się na granicy w Terespolu. Został przeszukany, pytany o to, kto mu pomagał w sporządzeniu dokumentów, w jaki sposób znalazł adwokata i ile mu zapłacił. Cudzoziemcowi zabrano także kopię decyzji ETPC, którą miał przy sobie. Potem został odesłany pociągiem na Białoruś.

Czytaj dalej »

 

Dziennikarz czy policjant? Reakcja HFPC po akcji policji na meczu piłkarskim

HFPC skierowała list do Komendanta Głównego Policji w sprawie niedawnych wydarzeń na meczu piłki nożnej między Ruchem Chorzów a Górnikiem Łęczna, podczas którego część policjantów była ubrana w kamizelki charakterystyczne dla przedstawicieli mediów relacjonujących wydarzenie.

Jak podkreśla HFPC, praktyka podszywania się pod dziennikarzy przez policjantów może nie tylko znacząco utrudniać mediom gromadzenie i przekazywanie informacji z wydarzeń publicznych, ale dodatkowo prowokować wobec nich agresywne zachowania.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Selmani i inni przeciwko Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Macedońscy dziennikarze zarzucili, że zostali siłą usunięci z galerii sali posiedzeń parlamentu, z której informowali o przebiegu debaty o ustawie budżetowej na 2013 rok. Dyskusja odbywała się w bardzo napiętej atmosferze: przed budynkiem demonstrowały dwie wrogie wobec siebie grupy, a w sali grupa posłów zakłóciła porządek obrad i zaatakowała marszałka. Wówczas przewodniczący obradom zarządził służbom bezpieczeństwa przywrócenie porządku. Usunęła ona posłów opozycji i przystąpiła do wyprowadzania dziennikarzy. Część z nich odmówiła jednak opuszczenia galerii, ponieważ była przekonana, że opinia publiczna miała prawo do informacji o przebiegu wydarzeń. Zostali jednak zmuszeni siłą do wyjścia z budynku..

Skarżący złożyli następnie skargę konstytucyjną. Po rozprawie pod nieobecność stron Trybunał oddalił skargę. Stwierdził, że usunięcie skarżących z galerii parlamentarnej miało oparcie w przepisach.

W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art. 10 i art. 6 ust. 1 Konwencji skarżący zarzucili, że usunięcie ich z galerii sali posiedzeń parlamentu oznaczało naruszenie ich wolności wypowiedzi, a brak otwartej dla publiczności rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym – naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego. Wyrok zapadł 9 lutego 2017 r.

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

 

Skarga do WSA w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Klientka HFPC nie otrzymała świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością, ponieważ pobiera emeryturę – o połowę od niego niższą – a przepisy wykluczają ich jednoczesne wypłacanie.  Pełnomocnicy pro bono z Kancelarii CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki, którzy na prośbę HFPC reprezentują kobietę w postępowaniu, zaskarżyli negatywną decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W skardze prawnicy podkreślili, że zastosowanie przepisów zgodnie ze standardami konstytucyjnymi powinno doprowadzić do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego przynajmniej w wysokości różnicy między nim a otrzymywaną emeryturą.

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Adam Ploszka, prawnik HFPC, komentował blokowanie dostępu dziennikarzy do treści z mediów społecznościowych pojawiających się na kontach osób publicznych, w tym polityków. "Osoby publiczne, zwłaszcza w sytuacji, gdy przekazują informacje publiczne [...], mają bardzo zawężone granice określania kręgu odbiorców wiadomości. [...] To może być nawet tłumienie krytyki prasowej, które jest osobnym przestępstwem określonym w Prawie prasowym" – ocenił Adam Ploszka. Materiał dostępny jest tutaj.

Mec. Jacek Białas, prawnik HFPC, komentował sytuację w Terespolu, gdzie Straż Graniczna zawróciła na Białoruś uchodźcę z Czeczenii, pomimo decyzji ETPC o wstrzymaniu tej procedury do czasu zapoznania się ze sprawą przez Trybunał. "Nie spotkałem się dotychczas z taką sytuacją. Liczyłem, że Polska będzie wpuszczać osoby z takim zarządzeniem. Złamała prawo w otwarty sposób" – powiedział Jacek Białas. Artykuł dostępny jest tutaj.

 

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

IP/13/06/2017

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.