KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 9 maja 2017
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Pamięci Wiktora OsiatyńskiegoPogrzeb odbędzie się 12 maja 2017 r. o godzinie 13.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (w domu pogrzebowym).

 

Skarga do ETPC w sprawie osoby pozbawionej wolności chorej na schizofrenię

HFPC przygotowała skargę w imieniu pana Daniela Boczarskiego* do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. warunków odbywania kary pozbawienia wolności.

Pan Daniel Boczarski jest osobą ze stwierdzoną schizofrenią paranoidalną, na którą leczy się ok. 10 lat. Odbywał karę 9 miesięcy pozbawienia wolności w jednym z polskich zakładów karnych, ponieważ był skazany za przygotowanie do podrabiania dokumentów. Zakład karny nie wywiązał się jednak z obowiązku dostosowania warunków jego pobytu do indywidualnych potrzeb mężczyzny.

* – imię i nazwisko zmienione.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Gerasimenko i inni przeciwko Rosji. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Skarżącymi były osoby, które zostały postrzelone przez D.E., funkcjonariusza policji, w centrum handlowym w 2009 r. Policjant zabił dwie osoby i ranił wiele innych. W lutym 2010 r. Sąd Miejski w Moskwie skazał D.E. za dwa morderstwa, 22 przypadki usiłowania morderstwa i bezprawne użycie broni. Został skazany na karę dożywotniego więzienia i pozbawiony stopnia majora. Wyrok został utrzymany przez Sąd Najwyższy.

W dniu skazania D.E. Sąd Miejski w Moskwie wydał również specjalne postanowienie związane z ujawnionymi zaniedbaniami, które umożliwiły atak. Wszyscy trzej skarżący wnieśli odrębne pozwy cywilne przeciwko państwu o odszkodowania, które zostały jednak oddalone.

W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art. 2 Konwencji, skarżący zarzucili, że państwo nie spełniło obowiązku ochrony ich życia oraz że nie mieli w związku z tym  skutecznego środka prawnego. Twierdzili, że państwo było odpowiedzialne za atak, ponieważ D.E. był funkcjonariuszem Wydziału Spraw Wewnętrznych, a państwo przyjęło D.E. do służby mimo jego historii neurologicznej, udostępniło mu broń i trening strzelecki. Wyrok zapadł 1 grudnia 2016 r. 

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

 

HFPC pyta MEN o nową podstawę programową dla przedszkoli i prawa dzieci z niepełnosprawnościami

HFPC zwróciła się do Minister Edukacji Narodowej w sprawie nowej podstawy programowej dla przedszkoli, która nie podaje wprost informacji o dostosowaniu toku nauczania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Po wejściu w życie nowej podstawy programowej istnieje ryzyko, że przedszkola mogą odmawiać wprowadzania niezbędnych dostosowań dla niektórych podopiecznych, skoro dokument nie mówi o tym wprost. Może to oznaczać, że część dzieci z niepełnosprawnościami zostanie pozbawiona odpowiedniego wsparcia zmierzającego do ograniczenia skutków niepełnosprawności.

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Jarosław Jagura, prawnik HFPC, mówił o rosnącej liczbie ubezwłasnowolnień w Polsce. „Z niepokojem obserwujemy ten wzrost. Ubezwłasnowolnienie pociąga za sobą nie tylko ograniczenie lub pozbawienie praw w obszarze prawa cywilnego, ale także praw obywatelskich osób starszych, z demencją czy chorobą Alzheimera. W ogromnej mierze dotyczy również osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. W sytuacji, gdy taka osoba ma naruszoną sprawność w niewielkim stopniu, gdy samodzielnie żyje, pracuje, a nawet zakłada własną rodzinę - ubezwłasnowolnienie jest łamaniem jej prawa do samostanowienia, powoduje, że w zasadzie traci ona swoją podmiotowość” – powiedział. Cały artykuł dostępny jest tutaj.

 

 

 

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Iwona Pańko
09/05/2017

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.