KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

"Cyberprzestrzeń - szanse i zagrożenia"
 
Kategoria Zdrowie

Konferencja Cyberprzestrzeń – Szanse i Zagrożenia

Konferencja Regionalna
„Cyberprzestrzeń – szanse i zagrożenia”

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


21-500 Biała Podlaska
ul. Warszawska 14 p. 6

www.poradnia-eruditio.pl
e-mail: info@poradnia-eruditio.pl *
( 83 343 14 60

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


Zaprasza
dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli,
wychowawców i pracowników samorządowych

10 maja 2017 roku

na

Regionalną konferencję profilaktyczno-szkoleniową
dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w cyberprzestrzeni:

„Cyberprzestrzeń – szanse i zagrożenia”

Organizowaną przy współudziale

Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej

POD
HONOROWYM PATRONATEM

LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Miejsce:

Biała Podlaska, Warszawska 14
Aula parter

Termin: 10 maja 2017 r.

 

Program konferencji:

Działanie / temat

Czas

Rejestracja uczestników

9.30-10.00

Otwarcie konferencji

10.00-10.15

Rozwój społeczeństwa wiedzy – cyberprzestrzeń nowa przestrzeń społeczna

10.15-10.45

Uzależnienia od mediów cyfrowych (uzależnienie od komputera, Internetu, telefonu komórkowego i inne)  

10.45-11.30

Przerwa kawowa

11.30-11.50

Gry komputerowe – zagrożenie dla rozwoju, postaw i osobowości dzieci
oraz młodzieży

11.50-12.20

Patologiczne zjawiska w sieci: cyberbullying (cyberprzemoc), cyberprzestępczość,  wykorzystywanie seksualne, inne

12.20-12.50

Profilaktyka zagrożeń cyberprzestrzeni

12.50-13.35

Zasady bezpiecznego używania mediów cyfrowych
(komputera, Internetu)

13.35-14.05

Dyskusja

14.05-14.30

Zakończenie konferencji

14.30

 

Prowadzący: 

dr Dorota Katarzyna Marczuk

dr Leszek Zakrzewski

 

KONFERENCJA BEZPŁATNA – WYMAGANA REJESTRACJA

 

"Cyberprzestrzeń – szanse i zagrożenia"

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.