KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Światowy Dzień Celnictwa w Studium Celnym
 
Kategoria Lokalnie

23 stycznia 2010 r. Studium Celne w Białej Podlaskiej świętowało uroczystość obchodów Światowego Dnia Celnictwa. Głównym punktem uroczystości był wykład Posła na Sejm RP Tadeusza Sławeckiego pt.:"Mały ruch graniczny pomiędzy Polską i Białorusią". Wśród gości przybyłych na uroczystość byli m.in.: Władimir Ananicz – Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej, Jarosław Książek – Konsul Generalny RP w Brześciu, Tadeusz Łazowski – Starosta Bialski, Andrzej Czapski – Prezydent Miasta Biała Podlaska, Stanisław Romanowski – Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, Piotr Gajek - Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej, Krzysztof Ulita - Zastępca Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej, kpt. Wojciech Rogowski - Nadburzański Oddział Straży Granicznej, ppor. SG Piotr Grytczuk - Placówka Straży Granicznej w Terespolu, Sławomir Kostjan - Dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników, Danuta Litwiniuk – Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego, Teresa Sidoruk – Prezes ZNP W Białej Podlaskiej, Roman Bocian Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli RECTUS, Tadeusz Ułanowicz – Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej, Dariusz Daczkowski - Kancelaria Prawna. Spośród wykładowców Studium Celnego obecni byli: prof. Jacek Brdulak, Waldemar Czernicki, Krzysztof Witt i Magdalena Nowosielska. 


Gości powitała Dyrektor szkoły -Krystyna Ryjoch, następnie głos zabrał Prezes Podlaskiej Agencji Consultingowej Rectus-WOC Tadeusz Kucharuk, składając życzenia na ręce celników. Korzystając z obecności  Pana Posła Tadeusza Sławeckiego i Pani Danuty Litwiniuk wręczono im symboliczne grawertony w podziękowaniu za wkład w rozwój szkoły.Fragment wykładu Posła Tadeusza Sławeckiego


1.
Obraz001.jpg
2.
Obraz002.jpg
3.
Obraz005.jpg
4.
Obraz008.jpg
5.
Obraz011.jpg
6.
Obraz013.jpg
7.
Obraz021.jpg
8.
Obraz022.jpg
9.
Obraz024.jpg
10.
Obraz025.jpg
11.
Obraz026.jpg
12.
Obraz027.jpg
13.
Obraz028.jpg
14.
Obraz029.jpg
15.
Obraz031.jpg
16.
Obraz034.jpg
17.
Obraz049.jpg
18.
Obraz053.jpg
19.
Obraz060.jpg
20.
Obraz069.jpg
21.
Obraz080.jpg

 
Copyright 2019 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.