KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 13 kwietnia 2017
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Gaz łzawiący zastosowany w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Oświadczenie HFPC

6 kwietnia cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej przekazali Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka informację o podjętym proteście głodowym przeciwko wydaleniu czeczeńskiej rodziny (matki z dwójką dzieci) oraz o tym, że w nocy z 5 na 6 kwietnia Straż Graniczna zastosowała wobec umieszczonych tam cudzoziemców gaz łzawiący i inne środki przymusu bezpośredniego. Wśród osób, które w rezultacie użycia gazu wymagały interwencji ratunkowej, były także kobiety i dzieci.

HFPC wzywa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prokuraturę do przeprowadzenia rzetelnego postępowania wyjaśniającego okoliczności wydarzeń.

Czytaj dalej »

 

Zmiany w sposobie powoływania asesorów sądowych zagrożeniem dla trójpodziału władzy? Opinia HFPC

HFPC wystąpiła do Marszałka Sejmu z opinią prawną dotyczącą projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa. Zakłada on m.in. zmiany w sposobie powoływania asesorów sądowych, czyli sędziów sprawujących urząd przez okres próbny, tuż po zdaniu egzaminu zawodowego.

Zarówno sposób powoływania asesorów sądowych, jak i zakres ich uprawnień do orzekania budzą wątpliwości. „Wydaje się, że podporządkowanie tej procedury władztwu Ministra Sprawiedliwości stanowi istotny argument za naruszeniem w tym wypadku konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy, a także niezależności sądów” – mówi Marcin Wolny, prawnik HFPC.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Chowdury i inni przeciwko Grecji. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Skarżącymi było 42 obywateli Bangladeszu przebywających w Grecji. Nie mieli zezwoleń na pracę, kiedy w okresie między październikiem 2012 r. i lutym 2013 r. zostali zatrudnieni przy zbieraniu truskawek w greckim gospodarstwie w Manolada. Obiecano im 22 euro za siedem godzin pracy i trzy euro za każdą dodatkową godzinę. Pracowali codziennie od 7 rano do 7 wieczorem pod nadzorem uzbrojonych ochroniarzy. Pracownicy nie otrzymywali żadnych wynagrodzeń i mieszkali w prowizorycznych szopach bez toalet lub bieżącej wody. Podczas jednego ze strajków ochroniarz otworzył ogień do pracowników, poważnie raniąc 30 pracowników. Ranni zostali zabrani do szpitala a następnie przesłuchani przez policję. Dwaj pracodawcy, wraz z ochroniarzem, który strzelał, oraz uzbrojony nadzorca, zostali zatrzymani i osądzeni za usiłowanie morderstwa, a także za handel ludźmi. Sąd Przysięgłych jednak uniewinnił ich od zarzutu handlu ludźmi, a kary więzienia zostały zamienione na grzywny.

W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art. 4 ust. 2 Konwencji skarżący zarzucili, że byli ofiarami pracy przymusowej; twierdzili ponadto, że państwo miało obowiązek zapobiec poddaniu ich handlowi ludźmi, przyjęcia środków prewencyjnych w tym celu i ukarania pracodawców.

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

 

Kontenery dla uchodźców – kolejny krok wstecz w ochronie praw cudzoziemców

Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, HFPC przedstawiła swoje uwagi  do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców.

Projektowane rozporządzenie przewiduje dwie zasadnicze zmiany w zakresie warunków pobytu cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych. Po pierwsze, wprowadza możliwość kwaterowania cudzoziemców w kontenerach o rygorze quasi-więziennym. Po drugie, wprowadza obowiązek montażu krat w oknach pokojów mieszkalnych na terenie strzeżonych ośrodków.

Zdaniem HFPC te zmiany mogą w rezultacie prowadzić do naruszenia prawa UE w zakresie przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i warunków detencji cudzoziemców podlegających procedurom powrotowym.

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Danuta Przywara, prezes HFPC, rozmawiała w „Radiu TOK FM” o kłopotach i wyzwaniach, jakie stoją przed polskimi organizacjami pozarządowymi. Wspominała m.in. początki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – moment podjęcia decyzji o kontytuowaniu działalności na rzecz praw człowieka po 1989 r. „Doszliśmy do wniosku, że każda władza ma tendencję do tego, by chodzić na skróty, by niekoniecznie zawsze zwracać uwagę na prawa i wolności człowieka, które to zwracanie uwagi komplikuje osiąganie szybkich, doraźnych celów” – oceniła Danuta Przywara. Pełna audycja dostępna jest tutaj.

Małgorzata Szuleka, prawniczka HFPC, w programie „Czarno na białym” mówiła o raporcie rządowym przygotowanym na Powszechny Przegląd Okresowy ONZ oraz raportach-cieniach organizacji pozarządowych opracowanych w ramach procedury. „Będziemy wskazywali na trwający kryzys konstytucyjny, reformę Krajowej Rady Sądownictwa oraz połączenie urzędów Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego” – powiedziała Małgorzata Szuleka. Program dostępny jest tutaj.

 

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Iwona Pańko
13/04/2017

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.