KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 4 kwietnia 2017
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

20 lat Konstytucji

2 kwietnia 2017 r. mija 20 lat od przyjęcia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP.

W kontekście kryzysu konstytucyjnego rola niezależnych sądów i społeczeństwa obywatelskiego w obronie Konstytucji staje się coraz ważniejsza. Przywykliśmy do myślenia, że Konstytucja ochroni nas przed zakusami władzy. Jednak ostatnie wydarzenia pokazują, że to my, obywatele i obywatelki, musimy chronić Konstytucję.

Z okazji 20-lecia Konstytucji życzmy sobie i Państwu, żeby przepisy ustawy zasadniczej były respektowane nie tylko od święta.

HFPC razem z Gazetą Wyborczą przygotowały serię 20 filmów, w których zaproszeni goście dzielą się swoimi przemyśleniami dotyczącymi Konstytucji.

Czytaj dalej »

 

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy apeluje do Marszałka Sejmu w sprawie zmian przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa

Nils Muiznieks, Komisarz ds. Praw Człowieka, w liście do Marszałka Sejmu RP wyraził głębokie zaniepokojenie zmianami, które są planowane w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i mają być omawiane na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

„Powierzając władzy ustawodawczej zadanie powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa i pozwalając, by władza ustawodawcza i wykonawcza posiadały kontrolę nad decyzjami o wyborze sędziów, zaproponowane poprawki naruszają niezależność ciała, które jest konstytucyjnym gwarantem niezależności sądownictwa w Polsce” – podkreśla Komisarz i apeluje do posłów o odrzucenie zmian w ustawie o KRS.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Ilias i Ahmed przeciwko Węgrom. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Utrata zdolności do pracy Béláné Nagy została w kwietniu 2001 r. oceniona na 67 procent i otrzymała ona rentę inwalidzką. W 2010 r. straciła uprawnienie do niej, ponieważ zmieniły się obowiązujące kryteria medyczne, które przestała spełniać. Po wejściu w życie w 2012 r. nowej ustawy, która wprowadziła wiele dodatkowych kryteriów nabycia uprawnień do świadczeń,  oddalono jej ponowny wniosek o rentę. Ponownie ustalony stopień niepełnosprawności został uznany za uprawniający do renty, wniosek o nią został jednak oddalony,  ponieważ zgodnie z nową ustawą jej uprzednie składki ubezpieczeniowe nie były już wystarczające. 

W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art. 1 Protokołu nr 1, pani Nagy zarzuciła, że utraciła środki do życia wcześniej pochodzące z renty inwalidzkiej, chociaż jej stan zdrowia był tak samo zły, jak wtedy, kiedy po raz pierwszy zostało u niej stwierdzone inwalidztwo. Wyrok zapadł 13 grudnia 2016 r.

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

 

Skarga do ETPC ws. wyłączenia z programu leczenia bardzo rzadkiej choroby

HFPC przygotowała skargę w imieniu państwa S. do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. wyłączenia ich syna z finansowanego przez NFZ programu leczenia ultrarzadkiej choroby.

Jako że roczny koszt leków przekraczał milion złotych, rodzice nie mogli zapewnić kontynuacji terapii syna na zasadach komercyjnych, co w efekcie zakończyło się śmiercią ich dziecka. Państwa S. w postępowaniu przed ETPC reprezentuje pro bono adw. Paulina Kieszkowska-Knapik.

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Dr Piotr Kładoczny, prawnik HFPC, z okazji 20-lecia Konstytucji rozmawiał o jej znaczeniu dla obywateli podczas „Popołudnia TOK FM”. „Ostatnio są takie czasy, że się Konstytucję obchodzi ustawami zwykłymi, czyli nie widzi się nadzwyczajności Konstytucji. Pojawiają się wobec niej zarzuty, że jest niedoskonałym aktem prawnym. Oczywiście, takich aktów chyba nie ma, ale to Konstytucja tworzy podstawowe zasady naszego ustroju” - ocenił Piotr Kładoczny. Audycja dostępna jest tutaj.

 

 

 


 

 


Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Iwona Pańko
04/04/2017

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.