KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

XXIV rocznica powstania Polskiego Lobby Przemysłowego - ZDJĘCIA
 
Kategoria Gospodarka i Ekonomia
Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. Bene Meritus pro Industria Poloniae ( Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).  W dniu  6 marca 2017 roku  odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia,  w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka -przewodniczący, prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Gałązka,  gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski,    prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, dr inż. Piotr W. Matejuk, mgr Kazimierz Łasiewicki i  inż. Zygmunt Dębiński – sekretarz.
Uwzględniając określone w Regulaminie Przyznawania Wyróżnień Honorowych PLP niżej wymienione kryteria wyboru:
 - całokształt dorobku zawodowego,
-  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,
-  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,
oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w tym roku V edycji Honorowych Wyróżnień Bene Meritus pro Industria Poloniae - Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom:

1.    Płk dr inż. Jackowi Borkowskiemu - Dyrektorowi Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia,  autorowi patentów oraz  kierownikowi  i autorowi licznych nagrodzonych prac badawczo-rozwojowych  w dziedzinie uzbrojenia, w tym zamówionych przez polski przemysł zbrojeniowy, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Sektora Obronnego.

2.    Stanisławowi Galara - prezesowi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego GALMET – jednego z największych polskich producentów urządzeń grzewczych i kolektorów słonecznych, eksportera do prawie 30 krajów, firmy znajdującej się w czołówce najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, którego kandydaturę zgłosił Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

3.    Dr inż. Piotrowi Janickiemu – konstruktorowi silników dla lokomotyw i statków oraz sprężarek  w Biurze Konstrukcyjnym Silników Spalinowych H. Cegielski-Poznań S.A., autorowi wdrożonych projektów skomplikowanych urządzeń technicznych, Prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, którego kandydaturę zgłosiło Prezydium Zarządu Głównego  SIMP.
4.    Mgr Krzysztofowi Mamińskiemu – menedżerowi rozwijającemu Polską Kolej,  jeszcze niedawno Prezesowi Spółki  Przewozy Regionalne, a obecnie Prezesowi Zarządu Grupy PKP S.A., od wielu lat owocnie współpracującemu z zakładami przemysłowymi produkującymi tabor kolejowy, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych.
5.    Dr inż. Ryszardowi Matusiakowi - związanemu przez wiele lat z  przemysłem  wytwarzającym maszyny dla przemysłu spożywczego, który zainspirował i przygotował do wdrożenia wiele projektów, wzorów przemysłowych i wynalazków, w tym opatentowanych, którego kandydaturę zgłosiło Prezydium Zarządu Głównego SIMP.

6.    Mgr inż. Zygmuntowi Mierzejewskiemu – przewodniczącemu od 1993 roku Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, do powstania którego się przyczynił, inżynierowi w zakresie technologii leków i biochemii, który przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od ponad 20 lat zajmującemu się rozwojem dialogu społecznego na linii rząd-pracodawcy-pracobiorcy, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

7.    Mgr inż. Andrzejowi Sajnadze – posiadającemu znaczący dorobek w dziedzinie odlewnictwa w okresie zatrudnienia w ZPC „Ursus, obecnie prezesowi firmy ASMET, należącej do największych w Polsce przedsiębiorstw oferujących kompleksową obsługę w zakresie dostaw elementów złączonych i artykułów metalowych, którego kandydaturę zgłosiła  Naczelna Organizacja Techniczna- Federacja  Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

8.    Kmdr. rez. dr inż. Jerzemu Uczciwkowi – Dyrektorowi  w Centrum Techniki Morskiej S.A., projektantowi i konstruktorowi  technologii i systemów, które zostały wdrożone w polskich stoczniach budujących okręty wojenne, w tym na niedawno zbudowanym w Polsce niszczycielu min „Kormoran II”, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.

9.     Prof. dr hab. Józefowi Żurkowi – inicjatorowi i współtwórcy wielu systemów związanych z budową i eksploatacją statków powietrznych, autorowi licznych publikacji z zakresu techniki lotniczej, przewodniczącemu Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.
 
Honorowe Wyróżnienia PLP  V edycji  zostły wręczone w dniu 25 marca 2017 roku podczas uroczystości XXIV-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie.

 Wkrótce pokażemy relację wideo z tego wydarzenia,

 

ZAPRASZAMY NA FOTORELACJĘ

 
1.
IMG_5838.jpg
2.
IMG_5841.jpg
3.
IMG_5843.jpg
4.
IMG_5844.jpg
5.
IMG_5845.jpg
6.
IMG_5846.jpg
7.
IMG_5857.jpg
8.
IMG_5859.jpg
9.
IMG_5861.jpg
10.
IMG_5869.jpg
11.
IMG_5870.jpg
12.
IMG_5871.jpg
13.
IMG_5873.jpg
14.
IMG_5875.jpg
15.
IMG_5884.jpg
16.
IMG_5891.jpg
17.
IMG_5892.jpg
18.
IMG_5899.jpg
19.
IMG_5900.jpg
20.
IMG_5901.jpg
21.
IMG_5905.jpg
22.
IMG_5906.jpg
23.
IMG_5907.jpg
24.
IMG_5908.jpg
25.
IMG_5909.jpg
26.
IMG_5910.jpg
27.
IMG_5912.jpg
28.
IMG_5913.jpg
29.
IMG_5914.jpg
30.
IMG_5929.jpg
31.
IMG_5930.jpg
32.
IMG_5932.jpg
33.
IMG_5933.jpg
34.
IMG_5937.jpg
35.
IMG_5939.jpg
36.
IMG_5941.jpg
37.
IMG_5950.jpg
38.
IMG_5955.jpg
39.
IMG_5957.jpg
40.
IMG_5959.jpg
41.
IMG_5961.jpg
42.
IMG_5962.jpg
43.
IMG_5978.jpg
44.
IMG_5982.jpg
45.
IMG_5983.jpg
46.
IMG_5984.jpg
47.
IMG_5985.jpg
48.
IMG_5986.jpg
49.
IMG_5987.jpg
50.
IMG_5988.jpg
51.
IMG_5989.jpg
52.
IMG_5990.jpg
53.
IMG_5993.jpg
54.
IMG_5995.jpg
55.
IMG_5996.jpg
56.
IMG_6000.jpg
57.
IMG_6002.jpg
58.
IMG_6010.jpg
59.
IMG_6013.jpg
60.
IMG_6014.jpg
61.
IMG_6016.jpg
62.
IMG_6028.jpg
63.
IMG_6032.jpg
64.
IMG_6033.jpg
65.
IMG_6036.jpg
66.
IMG_6038.jpg
67.
IMG_6039.jpg
68.
IMG_6046.jpg
69.
IMG_6049.jpg
70.
IMG_6055.jpg
71.
IMG_6057.jpg
72.
IMG_6058.jpg
73.
IMG_6059.jpg
74.
IMG_6066.jpg
75.
IMG_6069.jpg
76.
IMG_6070.jpg
77.
IMG_6075.jpg
78.
IMG_6078.jpg
79.
IMG_6082.jpg
80.
IMG_6083.jpg
81.
IMG_6088.jpg
82.
IMG_6090.jpg
83.
IMG_6092.jpg
84.
IMG_6093.jpg
85.
IMG_6096.jpg
86.
IMG_6097.jpg
87.
IMG_6098.jpg
88.
IMG_6105.jpg
89.
IMG_6108.jpg
90.
IMG_6110.jpg
91.
IMG_6111.jpg
92.
IMG_6114.jpg
93.
IMG_6118.jpg
94.
IMG_6120.jpg
95.
IMG_6126.jpg
96.
IMG_6127.jpg
97.
IMG_6139.jpg
98.
IMG_6144.jpg
99.
IMG_6149.jpg
100.
IMG_6150.jpg
101.
IMG_6154.jpg
102.
IMG_6162.jpg
103.
IMG_6168.jpg
104.
IMG_6173.jpg
105.
IMG_6187.jpg
106.
IMG_6190.jpg
107.
IMG_6191.jpg
108.
IMG_6192.jpg
109.
IMG_6198.jpg
110.
IMG_6201.jpg
111.
IMG_6205.jpg
112.
IMG_6209.jpg
    

 

 

Zdjęcia:Tadeusz Kucharuk

Tekst:  prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka - Koordynator PLP

Opracowanie: Iwona Pańko

27/03/2017

 

 
Copyright 2023 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.