KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 14 marca 2017
 
Kategoria Organizacje pozarządowe
Sukces w sprawie o ubezwłasnowolnienie – prokurator cofa wniosek

Prokurator cofnął wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite pana M., mężczyzny z zespołem Downa. HFPC wstąpiła do postępowania i przedstawiła opinię prawną, w której wskazała wady stosowania ubezwłasnowolnienia. W sprawie uczestniczyła również Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia z Torunia, która wspiera pana M. w życiu codziennym.

Prokurator Okręgowy w Toruniu skierował wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite M. po tym, jak zwrócił się w tej sprawie sąd zajmujący się sprawą spadku po ojcu M. Sąd nabrał wątpliwości, czy M. może samodzielnie uczestniczyć w postępowaniu spadkowym i czy rozumie znaczenie tego postępowania.

Czytaj dalej »  

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lhermitte przeciwko Belgii. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Geneviève Lhermitte odbywa aktualnie karę dożywotniego więzienia. W 2007 r. wezwała pogotowie ratunkowe, aby oznajmić, że zabiła pięcioro swoich dzieci i usiłowała popełnić samobójstwo.

W trakcie postępowań sądowych skarżąca była dwukrotnie badana przez zespół biegłych psychiatrów, który za pierwszym razem uznał, że w momencie zabójstwa była poczytalna, natomiast podczas procesu przez Sądem Przysięgłych uznał, że kobieta cierpiała na poważne zaburzenia psychiczne uniemożliwiające jej kontrolowanie swoich działań.

Ława przysięgłych oraz Sąd Przysięgłych, składający się z trzech sędziów zawodowych stwierdził winę skarżącej i skazał ją na karę dożywotniego więzienia. Kasacja została oddalona.

W skardze do Trybunału skarżąca zarzuciła, że jej prawo do rzetelnego procesu sądowego zostało naruszone z powodu braku uzasadnienia werdyktu ławy przysięgłych co do winy oraz uzasadnienia przez Sąd Przysięgłych wymiaru kary. Twierdziła, że ława przysięgłych pominęła opinie biegłych.

Izba głosami cztery do trzech, orzekła, iż nie doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji. Sprawa została przyjęta do rozpatrzenia przez Wielką Izbę na wniosek skarżącej. Wyrok zapadł 29 listopada 2017 r. 

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

 

Czy tymczasowe aresztowanie może trwać prawie 8 lat? Opinia HFPC

Do HFPC zgłosił się obrońca pana Michała, tymczasowo aresztowanego od połowy maja 2009 r. Sądy, jak dotąd 29 razy, przedłużały okres aresztowania, powtarzając ciągle tę samą argumentację: oskarżonemu groziła surowa kara, dowody wskazywały na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu czynów, jak również zachodziła obawa matactwa.

W efekcie pan Michał jest aresztowany już 7 lat i 10 miesięcy, pomimo że sprawa toczy się ponownie przed sądem I instancji, a jego nieprawomocne skazanie na karę 10 lat pozbawienia wolności nie zostało zaskarżone przez prokuratora.

HFPC przedstawiła Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie opinię w tej sprawie.

Czytaj dalej »  

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Dr Piotr Kładoczny, prawnik i sekretarz zarządu HFPC wypowiadał się w sprawie możliwości uzyskania zadośćuczynienia za niesłuszne pozbawienie wolności w szpitalu psychiatrycznym. Sprawa dotyczyła zmarłego przed kilkoma dniami Krystiana Brolla, który spędził osiem lat w takiej placówce.

"Być może to kolejny argument za tym, żeby przenieść sprawy odszkodowawcze do kodeksu postępowania cywilnego. Tam odszkodowanie przechodzi na spadkobierców. Pacjenci mieliby też więcej czasu na otrząśnięcie się po pobycie w szpitalach psychiatrycznych, bo roszczenia na drodze cywilnej nie przedawniają się tak szybko. I mieliby prawo do ubiegania się o częściowe odszkodowanie przed zapadnięciem wyroku" - ocenił dr Piotr Kładoczny.

Cały artykuł dostępny jest tutaj.

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Iwona Pańko

14/03/2017

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.