KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 17 stycznia 2017
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Rząd przyznał się do niedostatecznego uwzględnienia w postępowaniu krajowym racji osoby z niepełnosprawnością intelektualną

ETPC wydał decyzję w sprawie M.P. przeciwko Polsce, w ramach której uznał jednostronną deklarację polskiego rządu o naruszeniu w stosunku do skarżącego postanowień EKPC. Skarżący w postępowaniu przed ETPC reprezentowany był przez dr Monikę Zimę-Parjaszewską, prawniczkę oraz prezeskę Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Sprawa dotyczyła syna skarżącego, który twierdził, że został zgwałcony przez swojego terapeutę. W ramach postępowania krajowego terapeuta został uniewinniony – głównie dlatego, że sądy uznawały zeznania syna M.P. za niewiarygodne z uwagi na jego niepełnosprawność intelektualną.

Czytaj dalej »

 

Stanowisko HFPC w sprawie ograniczeń relacjonowania rozpraw odbywających się przed Trybunałem Konstytucyjnym

HFPC wyraziła głębokie zaniepokojenie w związku z ograniczeniem możliwości relacjonowania przez media rozpraw odbywających się przed Trybunałem Konstytucyjnym. 10 stycznia sędzia Julia Przyłębska wydała zakaz wpuszczania na salę rozpraw kamer i fotoreporterów.

HFPC uważa, że pozbawienie mediów możliwości rejestrowania rozpraw przed TK wykluczy relacjonowanie przebiegu postępowań na żywo, co stanowi poważną ingerencję tak w prawo do przekazania informacji przez dziennikarzy, jak i w prawo do uzyskania tej informacji przez opinię publiczną.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Osmanoğlu i Kocabaş przeciwko Szwajcarii. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Skarżący odmówili posłania swoich córek na obowiązkowe lekcje pływania będące częścią nauki szkolnej, twierdząc, że ich przekonania zakazywały zgody na udział dzieci w koedukacyjnych lekcjach pływania. Skarżący dostali informacje, że takim zachowaniem narażają się na ryzyko grzywien w wysokości do 1 tys. franków szwajcarskich. Mimo prób mediacji ze strony szkoły córki pana Osmanoğlu i pani Kocabaş nadal nie chodziły na lekcje pływania. W rezultacie, w lipcu 2010 r. władze szkolne ukarały skarżących łączną grzywną ok. 1292 euro. Odwołania zostały oddalone.

W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art. 9 Konwencji, skarżący zarzucili, że wymaganie wysłania córek na koedukacyjne lekcje pływania było sprzeczne z ich przekonaniami religijnymi. Wyrok zapadł 10 stycznia 2017 r.

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

Al-Dulimi i Montana Management Inc. przeciwko Szwajcarii

 

Opinia HFPC o organizacji pracy mediów w Sejmie

HFPC przygotowała uwagi w sprawie organizacji pracy mediów w Sejmie. Opinia ma na celu przedstawienie standardów międzynarodowych istotnych przy regulowaniu zasad relacjonowania prac parlamentów przez media i sformułowanie generalnych rekomendacji w tym zakresie.

HFPC postuluje, aby projektodawca przed rozpoczęciem prac dokonał dokładnej analizy aktualnej regulacji oraz praktyki jej stosowania i rozważył, w których obszarach rzeczywiście wymagane są zmiany oraz starannie uzasadnił, czemu obecne normy uznaje za niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w Sejmie.

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Prezentujemy komentarze ekspertów HFPC do najważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia dotyczących wszystkich obszarów naszego zaangażowania: wolności mediów, dyskryminacji, monitorowania procesu legislacyjnego, problemów uchodźców i migrantów, działalności na rzecz praw człowieka w państwach byłego bloku wschodniego czy też spraw precedensowych.

Agnieszka Mikulska-Jolles, ekspertka HFPC, udzieliła wywiadu dla „Kultury liberalnej” w kontekście incydentów, do jakich doszło w Ełku po zabójstwie młodego mężczyzny w sylwestrową noc. „Jeśli popatrzymy jednak na to, co działo się w Polsce przez ostatnie półtora roku, to nie powinniśmy się dziwić, że doszło do takiej sytuacji. Aktów agresji o podłożu rasistowskim lub incydentów ksenofobicznych jest coraz więcej” – powiedziała Agnieszka Mikulska-Jolles. Wywiad dostępny jest tutaj.

Marcin Szwed mówił o orzeczeniu WSA w sprawie niepowołanych w lipcu przez prezydenta sędziów. „Z tego, że prezydent posiada prerogatywę do powoływania sędziów, sądy administracyjne wywiodły nie do końca zrozumiałą kompetencję prezydenta do działania całkowicie uznaniowego, niekontrolowanego. Nie zgadzamy się z tym i zamierzamy wskazać, że taka interpretacja jest niegodna z Konstytucją” – tłumaczył Marcin Szwed. Audycja dostępna jest tutaj.

 

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Iwona Pańko

17/01/2017

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.