KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 6 grudnia 2016
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Wolność zgromadzeń to wolność obywatelska, a nie państwowa

Sejm przegłosował nowelizację prawa o zgromadzeniach, która znacząco ograniczy możliwość kontrmanifestacji i manifestacji spontanicznych.

Ustawa wprowadza pojęcie tzw. zgromadzeń cyklicznych, czyli takich które są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie, cztery razy w roku lub co najmniej raz w roku i odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat. Zgromadzenia cykliczne będą miały pierwszeństwo przed innymi – nawet jeżeli pozostałe wydarzenia zostały zgłoszone wcześniej.

Ustawa zakłada również, że charakter priorytetowy będą miały zgromadzenia organizowane przez organy władzy publicznej lub w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Czytaj dalej »

 

Wsparcie HFPC dla dziennikarzy radiowej Dwójki i Trójki

W związku z działaniami władz Polskiego Radia wobec członków Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Programów Trzeciego i Drugiego Polskiego Radia Helsińska Fundacja Praw Człowieka podjęła decyzję o udzieleniu wsparcia dziennikarzom. Na prośbę HFPC kancelaria Wardyński i Wspólnicy podjęła się pomocy prawnej pro bono na rzecz Związku.

Wsparcie HFPC zostało udzielone w związku ze zwolnieniem z radia Pawła Sołtysa, dziennikarza Trójki i przewodniczącego Związku. Uzasadnienie wypowiedzenia jest lakoniczne i ogólnikowe.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Cindrić i Bešlić przeciwko Chorwacji. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Skarżący Alojz Cindrić i Katarina Bešlić wystąpili ze skargą dotyczącą zamordowania ich rodziców w trakcie wojny w Chorwacji - na terytorium, które wówczas pozostawało poza kontrolą władz chorwackich, w tzw. Serbskim Regionie Autonomicznym Krajina. Władze regionu autonomicznego prowadziły śledztwo w sprawie tych morderstw. Nie było jednak żadnej urzędowej informacji na temat jego wyników. Powództwo cywilne skarżących nie doprowadziło do korzystnych rezultatów. Wyrok w tej sprawie został utrzymany w mocy przez Sąd Najwyższy Chorwacji w czerwcu 2012 r., który orzekł, że zamordowanie rodziców skarżących nie nastąpiło na terytorium pod suwerenną władzą Chorwacji. Skarga konstytucyjna została oddalona w maju 2013 r.

W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art. 2 Konwencji, skarżący zarzucili w szczególności, że władze chorwackie nie podjęły właściwych działań w celu przeprowadzenia śledztwa w sprawie śmierci ich rodziców, która – jak twierdzili – była motywowana względami rasowymi. Skarżący zarzucili również na podstawie art. 1 Protokołu nr 1 i art. 6 ust. 1, że musieli zapłacić koszty reprezentacji poniesione przez państwo jako stronę  pozwaną w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie, twierdząc, że stanowiło to dla nich nadmierne obciążenie finansowe i utrudniło dostęp do sądu.

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

Al-Dulimi i Montana Management Inc. przeciwko Szwajcarii

 

Spotkanie ze specjalnym sprawozdawcą ONZ ds. obrońców praw człowieka

Przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych spotkali się 28 listopada z Michelem Forstem, Specjalnym Sprawozdawcą ONZ ds. sytuacji obrońców praw człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyszła z inicjatywą zorganizowania wspólnej rozmowy.

Podczas spotkania poruszono między innymi kwestię zmian prawa mogących negatywnie wpływać na sytuację społeczeństwa obywatelskiego, w tym zapowiadanych zmian Prawa o zgromadzeniach oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, a także planów utworzenia Narodowego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego.

Bardziej szczegółowe omówienie tematów poruszonych podczas spotkania, można znaleźć w raporcie, który został przekazany Specjalnemu Sprawozdawcy.

Czytaj dalej »

 

Już za 4 dni rozpocznie się 16. MFF WATCH DOCS!

W piątek 9 grudnia w kinie Muranów rozpocznie się 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. 

W tegorocznym konkursie pokazanych zostanie 12 wybitnych dokumentów. Poza filmem otwarcia będą to m.in.: dokument "Nieustraszony wróbel" ("Hooligan Sparrow") w reż. Nanfu Wang, "Czyści" ("Forever Pure") w reż. Mayi Zinshtein, "A 157" w reż. Behrooza Nooranipoora oraz "Zrób sobie kraj" ("DIY Country") w reż. Antony’ego Buttsa.

Podczas tegorocznego festiwalu ze szczególną uwagą będziemy przyglądali się palącym problemom współczesności – populizmowi i wolności słowa. Pokażemy dokumenty opowiadające o ludziach, którzy nie rezygnują z walki o prawa człowieka. Nasze dokumenty są jak psy stróżujące – ich głos ma ostrzec nas wszystkich. 

Czytaj dalej »

  

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Iwona Pańko

06/12/2016

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.