KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 29 listopada 2016
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Ustawa o osobach stwarzających zagrożenie jest zgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że znacząca większość przepisów ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób jest zgodna z Konstytucją.

Trybunał uznał, że umieszczenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym orzekane na podstawie zaskarżonej ustawy nie ma charakteru środka karnego lub represyjnego. Zdaniem Trybunału pobyt w ośrodku w Gostyninie ma przede wszystkim cel terapeutyczny i służy ochronie bezpieczeństwa innych osób.

Czytaj dalej »

 

Wyrok skazujący za spalenie kukły symbolizującej Żyda

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście wydał 21 listopada wyrok w sprawie spalenia kukły symbolizującej Żyda podczas demonstracji odbywającej się na wrocławskim rynku w listopadzie 2015 r. Zgromadzenie zostało wówczas zorganizowane przez ONR i Młodzież Wszechpolską jako sprzeciw wobec przyjmowania przez Polskę uchodźców.

Sprawca został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd uznał, że było to przestępstwo nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.

HFPC skierowała do wrocławskiej prokuratury pismo, w którym zwracała uwagę na konieczność zbadania sprawy pod kątem możliwości popełnienia tzw. przestępstw z nienawiści.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Vukota-Bojić przeciwko Szwajcarii. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Savjeta Vukota-Bojić w 1995 r. została potrącona przez motocykl. Badania, jakim została poddana po wypadku, doprowadziły do sprzecznych ze sobą opinii co do jej zdolności do pracy. Ubezpieczyciel dwukrotnie decydował o wstrzymaniu wypłaty świadczeń kobiecie, ale Sąd Ubezpieczeń Społecznych uchylał te decyzje. Następnie ubezpieczyciel zażądał, aby skarżąca poddała się ponownemu badaniu lekarskiemu w celu dokonania dodatkowych ustaleń co do jej stanu. Po jej odmowie ubezpieczyciel zatrudnił prywatnych detektywów, aby podjęli jej tajną obserwację. Detektywi śledzili ją z daleka w miejscach publicznych po czym sporządzili raport. W jego rezultacie ubezpieczyciel potwierdził swoją decyzję o odebraniu świadczeń i poparli decyzję opinią neurologa. Pani Vukota-Bojić odwołała się, ale Trybunał Federalny 29 marca 2010 r. orzekł, że ubezpieczyciel miał rację, domagając się od niej uzupełnienia dokumentacji medycznej, obserwacja była zgodna z prawem a raport dr H. był przekonującą podstawą w kwestii uprawnienia do świadczeń.

W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art. 8 Konwencji, skarżąca zarzuciła, że obserwacja przez prywatnych detektywów oznaczała naruszenie prawa do życia prywatnego. Twierdziła również, że orzeczenie Trybunału Federalnego o dopuszczeniu i uwzględnieniu opinii dr H. i dowodów uzyskanych z obserwacji oznaczały naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego (art.6 ust.1). 

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

Al-Dulimi i Montana Management Inc. przeciwko Szwajcarii

 

Psy asystujące a PIT

Nie wszyscy właściciele psów asystujących mogą dokonać odliczenia kwoty wydatków poniesionych na psa asystującego od podstawy opodatkowania. Uwarunkowane jest to posiadanym przez osoby niepełnosprawne rodzajem oraz stopniem niepełnosprawności.

HFPC wystąpiła do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o objęcie wszystkich właścicieli psów asystujących możliwością odliczenia kwoty wydatków poniesionych na psa asystującego, niezależnie od posiadanego przez te osoby stopnia oraz rodzaju niepełnosprawności.

Czytaj dalej »

 

16. MFF WATCH DOCS: Jonathan Littell gościem specjalnym

Gościem specjalnym 16. MFF WATCH DOCS będzie autor Łaskawych, laureat nagrody Goncourtów Jonathan Littell, który po raz pierwszy odwiedzi Polskę. Ceremonię otwarcia festiwalu uświetni polska premiera jego debiutanckiego filmu Szkodliwe jednostki (Wrong Elements), który opowiada o dzieciach-żołnierzach z powstałej w Ugandzie pod koniec lat 80. armii Josepha Kony’ego. 

Dzieci-żołnierze, przymusowo wcielane ofiary porwań, których łącznie było ponad 60 000, na ogół albo nie żyją, albo już dorosły, jak Geofrey, Mike i Nighty, bohaterowie dokumentalnego debiutu Jonathana Littella. Próbują na nowo układać sobie życie w społeczności dobrze pamiętającej zbrodnie Armii Bożego Oporu. Inni – jak Dominik Ongwen, jeden z ostatnich dowódców – też liczą na darowanie win i wychodzą z dżungli. Ongwena czeka jednak Międzynarodowy Trybunał Karny. Tymczasem Joseph Kony wciąż pozostaje na wolności.

Otwarte projekcje filmu Szkodliwe jednostki podczas 16. MFF WATCH DOCS:
10 grudnia, godz. 19:00, Kino Muranów, Sala Gerard (po projekcji spotkanie z reżyserem)
14 grudnia, godz. 17:30, Kino Muranów, Sala Gerard 

 

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Iwona Pańko

29/11/2016

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.