KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 22 listopada 2016
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Opinia HFPC o projekcie nowelizacji ustawy o IPN

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o IPN. Nowy projekt zakłada m.in. karanie za przypisywanie narodowi polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie oraz wprowadza odpowiedzialność cywilnoprawną za naruszenie dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej i Narodu Polskiego. HFPC, która przedstawiła swoją opinię na temat tego projektu, uważa, że nowe przepisy mogą doprowadzić do nieuzasadnionej ingerencji w swobodę wypowiedzi.

Czytaj dalej »

 

Poprawka Senatu uniemożliwi wprowadzenie „nadsędziego” prokuratora

Prokurator nie będzie miał prawa uchylania wyroków sądu pierwszej instancji – taką poprawkę do rządowego projektu nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych zgłosił Senat podczas obrad 15 listopada 2016 r. Wcześniej planowano umieścić taki przepis w rządowym projekcie nowelizacji o skardze na przewlekłość postępowania.

HFPC w trakcie procesu legislacyjnego przedstawiła dwie opinie prawne projektu ustawy. 

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie V.M. przeciwko Belgii. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.


Skarżącymi była siedmioosobowa rodzina pochodzenia romskiego. Jej członkowie urodzili się w Serbii, w której spędzili większość swego życia - ojciec, matka  i ich pięcioro dzieci.


W marcu 2010 r. przybyli do Francji, gdzie wystąpili o azyl, ale ich wniosek został oddalony. W marcu 2011 r. pojechali do Belgii i tam też wystąpili o azyl.


We wrześniu rodzina wystąpiła o zgodę na pozostanie ze względów medycznych w imieniu najstarszej, niepełnosprawnej córki. Wniosek ten został oddalony. 27 września 2011 r., po upływie terminu do wykonania nakazu opuszczenia kraju, zostali usunięci z ośrodka recepcyjnego. Wówczas trafili do Brukseli, gdzie zostali najpierw skierowani na plac publiczny wraz z innymi bezdomnymi rodzinami romskimi. Pozostali tam do 5 października 2011r. a następnie przez trzy tygodnie mieszkali na stacji kolejowej Brussels North do czasu zorganizowania ich powrotu do Serbii.


W skardze do Trybunału, z powołaniem się n art. 3 skarżący zarzucili, że usunięcie z ośrodka recepcyjnego Belgii od 27 września 2011 r. naraziło ich na nieludzkie i poniżające traktowanie. Na podstawie art. 2 twierdzili, że warunki przyjęcia w Belgii doprowadziły do śmierci ich najstarszej córki. Wreszcie, na podstawie art. 13 zarzucili, że nie mogli postawić przed sądami swojego zarzutu, że wydalenie do Serbii i odmowa uregulowania ich statusu pobytowego naraziły najstarszą córkę na ryzyko utraty życia a pozostałych na nieludzkie i poniżające traktowanie.


Izba ( Sekcja II) 7 lipca 2015 r. orzekła głosami pięć do dwóch, że nastąpiło naruszenie art. 3 Konwencji oraz głosami cztery do trzech, że został naruszony art. 13 w połączeniu z art. 3. Wyrok Wielkiej Izby zapadł 17 listopada 2016 r. 


Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

Al-Dulimi i Montana Management Inc. przeciwko Szwajcarii

 

Zwolniony katecheta dostanie odszkodowanie

Zwolnienie z pracy Piotra Janowicza, nauczyciela katechezy, który uczył również historii, było bezprawne – tak orzekł Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Sąd uznał, że dyrekcja szkoły instrumentalnie wykorzystała szczególny i uproszczony tryb zwalniania katechetów, by ominąć ochronę związkową i rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem. Na prośbę HFPC Piotra Janowicza reprezentowali pro bono prawnicy Kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto Sp. k., a także Justyna Klimek – aplikantka radcowska z kancelarii Bartoszewska Binkowski Sp. k. HFPC obserwowała proces.

Czytaj dalej »

 

16. MFF WATCH DOCS: 7 dni, 60 filmów, 9 sekcji tematycznych

W piątek 9 grudnia w kinie Muranów rozpocznie się 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie.  

Obok trzech stałych sekcji repertuarowych: „Chcę zobaczyć”, „Nowe filmy polskie” oraz „Na krótko” podczas tej edycji WATCH DOCS pojawiły się takie sekcje jak m.in.: „Rekonstrukcja. Polityka pamięci” – zakwalifikowane do niej filmy poświęcone zostały polityce pamięci i szeroko pojętej polityce historycznej. Ważnym punktem programu będzie również sekcja „Populizm. Reaktywacja”, poruszająca problem europejskiego prawicowego populizmu. Nie zabraknie też filmów związanych z wolnością słowa – jest im zadedykowana sekcja tematyczna „Próba mikrofonu”.

 

 

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Iwona Pańko

23/11/2016

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.