KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 15 listopada 2016
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

HFPC o obowiązkach państwa w sferze ochrony zdrowia

HFPC skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opinię przyjaciela sądu w sprawie Zwierz przeciwko Polsce. Skarżąca zarzucała naruszenie prawa do życia (art. 2 EKPC) przez błędy w organizacji szpitali publicznych i zaniedbania ze strony lekarzy, które spowodowały śmierć jej męża.

Zdaniem skarżącej zgon małżonka w zaawansowanej fazie białaczki, powstał wskutek niedostarczenia mu na czas krwi do transfuzji.

Czytaj dalej »

 

TK orzeknie o konstytucyjności przepisów umożliwiających izolację niektórych więźniów nawet po odbyciu kary

15 listopada Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z Konstytucją ustawy dopuszczającej izolację najbardziej niebezpiecznych przestępców nawet po odbyciu przez nich całej kary pozbawienia wolności. HFPC od samego początku monitorowała prace nad ustawą i przygotowała w tej sprawie opinię przyjaciela sądu dla TK.

HFPC wskazuje, że przepisy mogą stanowić próbę obejścia zakazu podwójnego karania za ten sam czyn oraz naruszenie zakazu stosowania prawa wstecz. Nieprecyzyjne określenie warunków kierowania byłych skazanych do ośrodka w Gostyninie może natomiast stać się narzędziem do korygowania przez urzędników wyroków sądów.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Jemeļjanovs przeciwko Łotwie. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

5 października 2004 r. Vasilijs Jemeļjanovs wziął udział w bójce na zewnątrz sklepu, podczas której pobił mężczyznę, który następnie zmarł. Tego samego dnia został aresztowany z zarzutem morderstwa. Przed sądem pierwszej instancji był reprezentowany przez dwóch adwokatów z urzędu, obaj zostali jednak zwolnieni z tego obowiązku na żądanie Jemeļjanovsa. Władze przedtem ostrzegły go, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oskarżony nie ma prawa wyboru obrońcy z urzędu. Od września 2005 r. nie miał więc obrońcy w postępowaniu w pierwszej instancji. Został skazany za morderstwo na 12 lat więzienia. W instancji apelacyjnej był reprezentowany przez dwóch innych obrońców z urzędu. W listopadzie 2006 r. sąd odwoławczy utrzymał w mocy wyrok z pierwszej instancji.

W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art. 6 ust. 1 i 3 lit. c Konwencji skarżący zarzucił, że został pozbawiony prawa do pomocy prawnej poczynając od września 2005 r. po tym, jak odmówił zaakceptowania dwóch kolejnych obrońców z urzędu z powodu niskiej jakości ich pomocy. Twierdził, że równocześnie nie miał zamiaru całkowicie rezygnować z prawa do pomocy prawnej. 


Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

Al-Dulimi i Montana Management Inc. przeciwko Szwajcarii

 

Rekomendacje Komitetu Praw Człowieka dla Polski

Komitet Praw Człowieka ONZ w swoich rekomendacjach na temat Polski wyraził zaniepokojenie związane z m.in. niezależnością Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych, ochroną wolności słowa w mediach publicznych, przestrzeganiem przepisów ustawy o planowaniu rodziny i warunkach przerywania ciąży, brakiem efektywnej ochrony przed dyskryminacją oraz nowymi ustawami: antyterrorystyczną i nowelizacją ustawy o Policji.

Czytaj dalej »

 

Akredytacje dziennikarskie na 16. MFF WATCH DOCS

Rozpoczął się proces akredytacji dziennikarzy na 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie.
Zasady przyznawania akredytacji dziennikarskich WATCH DOCS:

• akredytacje dziennikarskie będą przyznawane jedynie czynnym zawodowo dziennikarzom,
• akredytacje dziennikarskie mogą otrzymać dziennikarze, którzy do 30 listopada 2016 r. wyślą wypełniony formularz na adres promocja@watchdocs.pl (pobierz formularz akredytacyjny).

W temacie wiadomości prosimy o wpisanie hasła „Akredytacja 2016”.

Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne. 

Czytaj dalej »

 

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Iwona Pańko

15/11/2016

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.