KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Miasto wspiera rozwój e-learningu
 
Kategoria Lokalnie

W dniu 10.11.2009r zostało podpisanie porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Biała Podlaska reprezentowanym przez Pana Andrzeja Czapskiego-Prezydenta Miasta a Podlaską Agencja Consultingową RECTUS-WOC reprezentowaną przez Pana Tadeusza Kucharuka -Prezesa Zarządu.

W ramach porozumienia Podlaska Agencja Consultingowa Rectus-Woc zrealizuje szereg przedsięwzięć dotyczących szeroko rozumianej promocji miasta Biała Podlaska, natomiast Urząd Miasta wesprze przedsięwzięcia edukacyjne PAC RECTUS-WOC nakierowane na potrzeby rynku pracy i środowisk związanych z nowoczesnym kształceniem.

Porozumienie podpisane pomiędzy Urzędem Miasta a Podlaską Agencją Consultingową RECTUS-WOC umożliwi rozwój e-learningu, czyli nauczania na odległość. Taka forma nauki idealna jest dla osób, które chcę się uczyć a nie pozwala im na to praca lub duża odległość od szkoły. W Studium Celnym prowadzonym przez PAC RECTUS słuchacze już dziś mogą odbywać część zajęć w systemie zdalnym, czyli przez Internet.


 
Copyright 2019 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.