KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 4 września 2016
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Raport: Kryzys konstytucyjny w Polsce 2015-2016

HFPC przygotowała raport pt. „Kryzys konstytucyjny w Polsce 2015-2016”.

Publikacja przedstawia kolejne etapy kryzysu konstytucyjnego – począwszy od przepisu przejściowego w ustawie z czerwca 2015 r., który pozwolił poprzedniej rządzącej większości wybrać 5 sędziów naraz, a skończywszy na ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego z sierpnia tego roku. W ciągu dwunastu miesięcy Sejm przyjął dwie nowelizacje ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i dwie zupełnie nowe ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 

Raport przedstawia również reakcje społeczności międzynarodowej, jak i reakcje w kraju na wprowadzone zmiany. 

Czytaj dalej »

 

Kurs e-learningowy HFPC

HFPC zaprasza do wzięcia udziału w kursie e-learningowym „Prawa człowieka”.

Nabór na kurs e-learningowy na temat praw człowieka trwa do 19 października 2016 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Kurs rozpocznie się 24 października 2016 r., a zakończy 31 stycznia 2017 r. Kurs składa się z  7 modułów tematycznych, które będą udostępniane w odstępach dwóch tygodni.

Po każdych dwóch modułach będzie możliwość uczestniczenia w webinarium z ekspertem. Będzie to okazja do zadania pytań i podsumowania wiedzy zawartej w modułach.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Mustafić-Mujić i inni przeciwko Holandii. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Skarżącymi w tej sprawie byli krewni ofiar masakry w Srebrenicy; Mehida Mustafić-Mujić, jej dwoje dzieci – Alma i Damir Mustafić oraz Hasan Nuhanović. 

W trakcie wojny w latach 1992-95 w Bośni i Hercegowinie, Srebrenica i jej okolice zostały uznane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ za „rejon bezpieczny” a więc wolny od ataków lub innych wrogich działań. Stacjonowały tam wojska sił pokojowych. W 1995 r. był to batalion armii holenderskiej znany jako Dutchbat. Przebywali w bazie we wsi Potočari. W lipcu 1995 r., siły Serbów bośniackich zajęły ten “rejon bezpieczny”. Tysiące cywilów zgromadziło się wokół bazy Dutchbat, szukając tam schronienia. Dutchbat otrzymał rozkaz wycofania się i  zabrania ze sobą personelu lokalnego ONZ. Została sporządzona lista 29 członków tego personelu; mieli czekać na ewakuację wraz Dutchbat. Cywile, którzy nie znaleźli się na liście mieli opuścić bazę.

W następnych dniach 7 – 8 tys. mężczyzn - Bośniaków zostało zabitych przez armię Serbów bośniackich i serbskie jednostki paramilitarne. Wśród ofiar byli Rizo Mustafić, Muhamed Nuhanović i Ibro Nuhanović.

W skardze do Trybunału skarżący zarzucili, że Sąd Apelacyjny nie zarządził ścigania karnego trzech oficerów wojsk holenderskich lub przynajmniej śledztwa w sprawie przyczynienia się przez nich do śmierci ich krewnych (art. 2 Konwencji). Decyzja ETPC zapadła 30 sierpnia 2016 r.

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

Al-Dulimi i Montana Management Inc. przeciwko Szwajcarii

 

Życie na linii rozgraniczenia: otwarte spotkanie z uczestnikami misji obserwacyjnej w Donbasie

HFPC zaprasza na spotkanie z uczestnikami międzynarodowej misji obserwacyjnej w Donbasie, które odbędzie się 4 października o godz. 19.00 w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie (ul. Gałczyńskiego 12).

Podczas spotkania przedstawione zostaną zdjęcia i filmy z rejonu konfliktu, a o codzienności mieszkańców Donbasu opowiedzą uczestnicy międzynarodowej misji obserwacyjnej, która prowadziła monitoring na miejscu pod koniec sierpnia 2016 r.: Olga Salomatova z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Milan Zajcew z Vostok SOS, Tim Bohse z Niemiecko-Rosyjskiej Wymiany, Katarzyna Chimiak ze stowarzyszenia „Za wolną Rosję” oraz inni obserwatorzy.

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Prezentujemy komentarze ekspertów HFPC do najważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia dotyczących wszystkich obszarów naszego zaangażowania: wolności mediów, dyskryminacji, monitorowania procesu legislacyjnego, problemów uchodźców i migrantów, działalności na rzecz praw człowieka w państwach byłego bloku wschodniego czy też spraw precedensowych.

Dr Piotr Kładoczny, sekretarz zarządu HFPC, komentował nowy regulamin urzędowania sądów, zgodnie z którym na wokandach pojawi się mniej informacji, czego dotyczy dana sprawa. Zwrócił uwagę, że z jednej strony zmiana ogranicza dostęp do informacji, ale z drugiej chroni też dobra osobiste. "Jako Fundacja mieliśmy swego czasu wątpliwości, czy jest roztropne by na wokandach podawano np., że w danej sprawie chodzi o ubezwłasnowolnienie" - powiedział dr Piotr Kładoczny. Artykuł dostępny jest tutaj.

Agnieszka Mikulska-Jolles, ekspertka HFPC ds. mniejszości, mówiła Polskiemu Radiu dla Zagranicy o kampanii #onidlanas i sytuacji cudzoziemców w Polsce. "Fundacja od dłuższego czasu obserwuje wzrost liczby napadów rasistowskich na cudzoziemców, który zaczął się równocześnie z rozwojem kryzysu migranckiego w Europie. [...] W Polsce dyskusja o napływie uchodźców nie miała pozytywnego przebiegu, migranci byli przedstawiani negatywnie, a wiele partii politycznych rozgrywało ten temat jako polityczną kartę podczas kampanii wyborczej" - powiedziała Agnieszka Mikulska-Jolles. Audycja dostępna jest tutaj.

Marcin Wolny, prawnik HFPC, był gościem audycji "Popołudnie RDC: czytamy Konstytucję" w RDC. Rozmowa toczyła się wokół art. 74 i 75 Konstytucji dotyczących ochrony środowiska i obowiązku państwa do zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych. "Mam wrażenie, że mało jest działań stricte ekologicznych, które skłaniają polskie społeczeństwo ku ochronie przyrody" - stwierdził Marcin Wolny. Cała audycja dostępna jest tutaj.

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Iwona Pańko

05/10/2016

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.