KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 27 września 2016
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Kampania #onidlanas

Od tygodnia trwa kampania internetowa #onidlanas, która ma na celu pokazanie, jak cudzoziemcy i Polacy o imigranckich korzeniach współtworzą i wzbogacają polskie społeczeństwo. Hashtag akcji oznacza także, że  #onidlanas są ważni i że nie zgadzamy się na panoszący się rasizm, ksenofobię i „Polskę tylko dla Polaków”.

Akcja trwa od 19 września i została przedłużona do 2 października 2016 r.

Akcję zorganizowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka z partnerami: Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy POLIS, Kampanią Bez nienawiści, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Polskim Forum Migracyjnym i Migrant Info Point.

Czytaj dalej »

 

Praktyki w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

 HFPC zaprasza studentów prawa do odbycia praktyk studenckich. 

Trwa rekrutacja na semestralne praktyki w dziale prawnym HFPC oraz na roczne praktyki w Klinice „Prawa Człowieka a Podatki”. Zgłoszenia będą przyjmowane odpowiednio do 10 i 12 października.

Praktyki w dziale prawnym odbywają się w wybrany dzień tygodnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017 (w okresie od 24 października 2016 r. do 27 stycznia 2017 r.) Natomiast spotkania w ramach kliniki „Prawa człowieka a podatki” odbywają się w każdy czwartek w godzinach 9.30-11.00.

Więcej informacji o praktykach w dziale prawnym »

Więcej informacji o praktykach w Klinice „Prawa Człowieka a Podatki” »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Ibrahim i inni przeciwko Wielkiej Brytanii. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Skarżącymi byli Somalijczycy Muktar Said Ibrahim, Ramzi Mohammed i Yassin Omar oraz urodzony w Somalii obywatel brytyjski Ismail Abdurahman, uznani winnymi próby dokonania zamachów w londyńskim metrze w 2005 r. Po zatrzymaniu pierwszych trzech skarżących  – Ibrahima, Mohammeda i Omara – byli oni czasowo pozbawieni pomocy prawnej, aby w ten sposób umożliwić policji przeprowadzenie tzw. przesłuchań dla ochrony bezpieczeństwa (pilne przesłuchania w celu ochrony życia i zapobieżenia poważnej szkodzie w mieniu). Podczas przesłuchań zaprzeczali oni swojemu udziałowi w zamachach i twierdzi, że nic nie wiedzą o wydarzeniach z 21 lipca. Podczas procesu przyznali się jednak do udziału w nich, ale twierdzili, że bomby były tylko mistyfikacją i nigdy nie miały eksplodować. Ich wyjaśnienia złożone podczas „przesłuchań dla ochrony bezpieczeństwa” zostały zaliczone do dowodów na potrzeby procesu karnego. Zostali skazani w lipcu 2007 r. za spisek w celu popełnienia morderstw i skazani na co najmniej 40 lat więzienia. Sąd Apelacyjny odmówił następnie zgody na apelację od tego wyroku. Abdurahman - czwarty ze skarżących - nie był podejrzany o zdetonowanie bomby i początkowo został przesłuchany przez policję jako świadek, a następnie skazany za pomoc sprawcom. Wyrok zapadł 13 września 2016 r.


Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

Al-Dulimi i Montana Management Inc. przeciwko Szwajcarii

 

Powszechny Przegląd Okresowy Praw Człowieka ONZ nt. Polski

W maju przyszłego roku Rada Praw Człowieka ONZ będzie oceniała Polskę pod kątem przestrzegania praw człowieka w ramach tzw. Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka (Universal Periodic Review, UPR). HFPC i Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy przedstawiły swój raport na temat wybranych zagadnień związanych z ochroną praw człowieka w Polsce.

W przedstawionym Radzie Praw Człowieka ONZ raporcie organizacje skupiły się na zagadnieniach dotyczących kryzysu konstytucyjnego, niezależności sądownictwa i sytuacji w mediach publicznych. W raporcie organizacje podnoszą również kwestie związane z prawami uchodźców i migrantów. 

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Prezentujemy komentarze ekspertów HFPC do najważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia dotyczących wszystkich obszarów naszego zaangażowania: wolności mediów, dyskryminacji, monitorowania procesu legislacyjnego, problemów uchodźców i migrantów, działalności na rzecz praw człowieka w państwach byłego bloku wschodniego czy też spraw precedensowych.

Jacek Białas, prawnik HFPC, na antenie Polskiego Radia 24 mówił o sytuacji cudzoziemców na polskim rynku pracy. Podkreślał, że w Polsce panuje ogólna tendencja nieprzestrzegania praw pracowniczych. „W przypadku cudzoziemcy jest jeszcze łatwiej nie przestrzegać praw pracowniczych, ponieważ to osoba, która nie będąc obywatelem Polski, nie czuje się tak pewnie jak Polacy i nie zna procedur urzędowych związanych z legalizacją pobytu i pozwoleniem na pracę. Często pozostaje na łasce czy niełasce pracodawcy i nie do końca wie, w jaki sposób dochodzić swoich praw” – powiedział Jacek Białas. Audycja dostępna jest tutaj.

Dorota Głowacka, prawniczka HFPC, przygotowała poradę dla „Nowej Trybuny Opolskiej”, w której opisała, jak bronić się przed mową nienawiści. „Zniesławienie jest zwykle przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego. Oznacza to, że inicjatywa ścigania tego przestępstwa leży w rękach osób pokrzywdzonych, a nie prokuratury. […] Trzeba ustalić, kto jest autorem zniesławiającego wpisu. Pokrzywdzony składa w tym celu pisemną lub ustną skargę na policji. Policja jest zobowiązana do jej przyjęcia […]”. 


Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Iwona Pańko

20/09/2016

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.