KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 7 września 2016
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

HFPC zaniepokojona niewpuszczaniem uchodźców do Polski

HFPC wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bezprawnego niewpuszczania do Polski cudzoziemców chcących złożyć wniosek o udzielenie im ochrony międzynarodowej (głównie Czeczenów i Tadżyków). 

Ponadto w odniesieniu do wypowiedzi ministra Błaszczaka o tym, że Czeczeni nie są uchodźcami, wskazano, że ustalenie czy dany cudzoziemiec jest uchodźcą czy też nie, odbywa się po przeprowadzeniu indywidualnego postępowania, podczas którego badana jest zasadność deklarowanych przez cudzoziemca obaw przed prześladowaniem.

Czytaj dalej »

 

Po interwencji HFPC zwiększa się dostępność bankomatów dla osób niewidomych

ING Bank Śląski stopniowo wprowadza udźwiękowienie swoich bankomatów. To efekt interwencji HFPC dotyczących potrzeby dostosowania bankomatów do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.

Przypomnijmy, HFPC podjęła działania w tej sprawie na podstawie zgłoszenia klienta Banku ING, który otrzymał od banku kartę płatniczą, z której nie mógł jednak w pełni korzystać, ponieważ w jego mieście żaden bankomat ING nie był dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową. Pod koniec 2015 r. Bank ING posiadał 56 bankomatów z obsługą głosową, natomiast w lipcu tego roku klient HFPC uzyskał informację już o 125 takich bankomatach.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Biao przeciwko Danii. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Sprawa dotyczyła skargi Ousmane Biao i jego żony Asii Adamo Biao na odmowę zgody władz duńskich na połączenie ich rodziny w Danii. Biao pochodzi z Togo i przyjechał do Danii w wieku 21 lat w 1993 r. W 2002 r. uzyskał obywatelstwo duńskie. Tydzień po ślubie z Asią Adamo Biao, urodzoną i wychowaną w Ghanie, kobieta zwróciła się o zezwolenie na pobyt stały w Danii, ale spotkała się z odmową. Odwołania nie przyniosły rezultatu. Ostatecznie małżonkowie zmuszeni byli do przeniesienia się do Szwecji, a pan Biao zachował miejsce pracy w Kopenhadze i codziennie dojeżdża tam z Malmö. W skardze do Trybunału skarżący zarzucili, że władze Danii naruszyły art. 8 EKPC, a ponadto naruszyły zakaz dyskryminacji. Wyrok zapadł 24 maja 2016 r.

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

 

Osoby z niepełnosprawnościami w polskich więzieniach – uwagi HFPC do Komitetu Ministrów RE

Komitet Ministrów Rady Europy zajmie się na najbliższym posiedzeniu wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie braku odpowiednich udogodnień dla osób poruszających się na wózku w polskich jednostkach penitencjarnych.

HFPC w skierowanych uwagach podnosiła, że dotychczasowe, architektoniczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, wprowadzane w polskich więzieniach, są zdecydowanie niewystarczające. Ponadto polskie władze powinny zwiększyć ilość szkoleń dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, które zwrócą uwagę na szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Uwagi zawierają również informację o braku odpowiednich środków finansowych na działania RPO. 

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Prezentujemy komentarze ekspertów HFPC do najważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia dotyczących wszystkich obszarów naszego zaangażowania: wolności mediów, dyskryminacji, monitorowania procesu legislacyjnego, problemów uchodźców i migrantów, działalności na rzecz praw człowieka w państwach byłego bloku wschodniego czy też spraw precedensowych.

Dominika Bychawska-Siniarska, prawniczka HFPC, komentowała wniosek Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych o zabezpieczenie powództwa i zakaz publikacji przez „Gazetę Wyborczą” i inne redakcje spółki Agora przez rok jakichkolwiek informacji o PWPW. „Trudno mówić o jakimkolwiek naruszeniu [prawa] w sytuacji, gdy jeszcze nie doszło do publikacji. Tym bardziej że weryfikacja informacji przez dziennikarzy „u źródła” czy prośba o odniesienie się do określonych sytuacji lub zarzutów jest jednym z podstawowych elementów rzetelności dziennikarskiej” – powiedziała Dominika Bychawska-Siniarska. Artykuł dostępny jest tutaj.

Lenur Kerymov, koordynator projektów międzynarodowych HFPC w audycji „3 strony świata” Polskiego Radia mówił o obecnej sytuacji politycznej w Uzbekistanie i zmianach, do których będzie musiało dojść po śmierci prezydenta. „W ciągu 25 lat Karimow zniszczył praktycznie całą opozycję, nie ma tam żadnej opozycji, ani islamskiej ani świeckiej. […] Potem sukcesywnie likwidował wszelkie przejawy opozycyjności, aż ostatecznie zlikwidował cały sektor organizacji pozarządowych. Obecnie więc w Uzbekistanie nie ma nic” – stwierdził Lenur Kerymov. Audycja dostępna jest tutaj.

Jacek Białas, prawnik HFPC, mówił o kryzysie uchodźczym i działaniach Unii Europejskiej w tej kwestii. „Cały czas nie przestały istnieć problemy, które powodują, że osoby opuszczają swoje kraje pochodzenia, np. Syrię czy Irak. […] Wydaje się, że żadne uszczelnianie granic nie jest dobrą receptą na rozwiązanie problemów związanych z migracją” – powiedział Jacek Białas. Audycja dostępna jest tutaj.

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Iwona Pańko

07/09/2016

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.