KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

10 lat Studium Celnego
 
Kategoria Edukacja

W Studium Celnym w Białej Podlaskiej odbyła się już po raz 10-ty inauguracja roku dydaktycznego.

Na uroczystości obecni byli: Pan Andrzej Czapski –Prezydent Miasta Biała Podlaska, Pan Maciej Dąbrowski, Pan Stanisław Romanowski – Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, Pani Anna Dudek – Janiszewska –Wicekurator Oświaty w Lublinie, Pani Krystyna Grasko z Oddziału Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, Pan Jarosław Zozula z Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej, Pan Janusz Łojko z Wojskowej Komendy Uzupełnień, Pan Sławomir Kostjan – Dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników, Pan Roman Bocian- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli RECTUS, Pan Jerzy Trudzik – Redaktor naczelny Kwartalnika Celnego, Pan Andrzej Halicki – Sekretarz Naukowy Kwartalnika Celnego, Pani Zofia Jaroszuk – Kierownik Zakładu Administrowania Nieruchomościami GP LWDI w Białej Podlaskiej – gospodarz obiektu w którym mieści się Studium Celne oraz Pan Marian Ściuba – Dyrektor Banku PKO BP. Obecni byli również dyrektorzy i wykładowcy Studium Celnego a także absolwenci i nowi słuchacze.

 

Przybyłych gości przywitała Dyrektor Studium Celnego Pani Krystyna Ryjoch. Przypomniała również historię powstania Studium i jego losy na przestrzeni 10 lat.

 Prezes Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC – organu prowadzącego szkołę Pan Tadeusz Kucharuk podziękował osobom i instytucjom wspierającym Studium, przyjaciołom szkoły, za pomoc i wsparcie w jej utworzeniu i rozwoju. Podziękowanie zostało wyrażone w formie pamiątkowych grawertonów.

Tradycją stał się wykład inauguracyjny. W tym roku wykład pt. : „90 lat administracji celnej-10 lat Służby Celnej RP” wygłoszony został przez Pana Jarosława Zozulę z Urzędu Celnego.

Indeksy słuchaczom I roku wręczył prof. Jacek Brdulak – Przewodniczący Rady Programowej Studium Celnego.

Uroczystość uświetnił występ zespołu muzyki klasycznej zaproszonego przez Waldemara Robaka, dyrektora Szkoły Muzycznej w Białej Podlaskiej.

 
Copyright 2019 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.