KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 9 sierpnia 2016
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

HFPC pyta Prokuraturę o aktualny stan postępowania ws. zatrzymania obywatela Syrii w Zgorzelcu

HFPC zwróciła się do Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze z prośbą o przekazanie informacji o aktualnym stanie postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie zatrzymania obywatela Syrii w Zgorzelcu przez pracowników Centrum Szkolenia Specjalnego „Fenix”.

Z informacji przekazanych RPO przez Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze wynika, że w związku ze zdarzeniem zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze w sprawie nielegalnego pozbawienia wolności obywatela Syrii oraz nieprawidłowego wykonywania zadań przez pracowników ochrony. Sprawa ma być badana również pod kątem popełnienia przestępstw z nienawiści.

Czytaj dalej »

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości krytykuje wyrok sądu rejonowego – stanowisko HFPC

HFPC przedstawiła stanowisko w sprawie oświadczenia Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Łodzi wobec pracownika drukarni. W oświadczeniu, które pojawiło się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości napisano, że wyrok ten stanowi „niebezpieczny precedens” oraz „burzy wolność myśli, przekonań i poglądów, a także swobodę gospodarczą”.  

„Oświadczenie odnoszące się do konkretnego wyroku, publikowane na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości może być odebrane jako próba wywierania nacisku na chronioną konstytucyjnie niezawisłość i niezależność sądownictwa” – czytamy w stanowisku wydanym przez HFPC.

Czytaj dalej »

 

 Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Murray przeciwko Holandii. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Skarżący został skazany na dożywocie na Antylach Holenderskich. Jednocześnie stwierdzono, że mężczyzna cierpi na poważne zaburzenia psychiczne, lecz nie było możliwości umieszczenia go w zamkniętym zakładzie leczniczym na Antylach, więc tylko dożywotni pobyt w więzieniu mógł zapewnić izolację skarżącego. Odwołanie do Sądu Najwyższego zostało oddalone. Po zmianie przepisów dotyczących okresowej kontroli wyroków Murray złożył skargę do ETPC zarzucając, że brak nadziei na zwolnienie go naruszył art. 3 Konwencji. Izba w 2013 r. orzekła jednogłośnie, że nie doszło do naruszenia art. 3 Konwencji. Sprawa została przyjęta do rozpatrzenia przez Wielką Izbę na wniosek skarżącego. Wyrok zapadł 26 kwietnia 2016 r.

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

 

Brak możliwości odwołania od wyników egzaminów na doradcę restrukturyzacyjnego oraz tłumacza przysięgłego – odpowiedź MS

HFPC otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą kwestii braku możliwości odwołania się od wyników egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz egzaminu zawodowego tłumaczy przysięgłych.

W odpowiedzi na apel HFPC Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśliło, że zgłoszone uwagi brane są pod uwagę w ramach toczących się prac analitycznych nad wdrożeniem zmian poprawiających jakość i efektywność działań syndyków, zarządców i nadzorców w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Natomiast sprawa egzaminów dla tłumaczy przysięgłych jest badana w ramach prac zespołu ds. przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego MS. 

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Prezentujemy komentarze ekspertów HFPC do najważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia dotyczących wszystkich obszarów naszego zaangażowania: wolności mediów, dyskryminacji, monitorowania procesu legislacyjnego, problemów uchodźców i migrantów, działalności na rzecz praw człowieka w państwach byłego bloku wschodniego czy też spraw precedensowych.

Dr Piotr Kładoczny, sekretarz zarządu HFPC, wypowiadał się dla „Gazety Prawnej” w sprawie mierzenia ewidencji czasu pracy i zagrożeń, jakie taka praktyka może rodzić dla poszanowania prywatności. „Jeśli znajdzie się osoba, która przedłuża sobie przerwy przebywając w toalecie, to raczej znak dla pracodawcy, że w jego zakładzie źle się dzieje” – powiedział dr Piotr  Kładoczny. Dodał również, że prawo człowieka do prywatności powinno być ważniejsze niż konieczność odrabiania przez pracowników kilku minut za naturalną czynność fizjologiczną. Pełen artykuł dostępny jest tutaj.

Dominika Bychawska-Siniarska, prawniczka HFPC, na antenie TOK FM mówiła o funkcjonowaniu Rady Mediów Narodowych w kontekście jej pierwszego posiedzenia. „Cała ustawa [o Radzie Mediów Narodowych] jest próbą ominięcia Konstytucji, bo zgodnie z nią na straży wolności mediów i ładu medialnego w Polsce stoi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Tymczasem tworzy się Radę, która przejęła część kompetencji KRRiT, a jest ciałem ustawowym, nie zaś konstytucyjnym” – skomentowała Dominika Bychawska-Siniarska. Audycja dostępna jest tutaj.

Adw. Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC, tłumaczyła, na czym polega problem z odwołaniem się od wyniku egzaminu dla doradców restrukturyzacyjnych i tłumaczy przysięgłych. „Są [oni] w gorszej sytuacji niż adwokaci, radcy prawni, komornicy czy notariusze. Jeżeli ci uważają, że wynik końcowych egzaminów jest dla nich niesprawiedliwy, mogą się odwołać do sądu administracyjnego” – stwierdziła adw. Katarzyna Wiśniewska. Artykuł dostępny jest tutaj.


Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Iwona Pańko

09/08/2016

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.