KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Samorządowcy z Włodawy z wizytą w Brześciu
 
Kategoria Włodawa


W sobotę 30 lipca włodawscy samorządowcy odwiedzili Brześć. W skład delegacji weszli Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk, Sekretarz Gminy Miejskiej Włodawa Krzysztof Małecki, oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Agata Zakrzewska. Okazją do wizyty było podpisanie bilateralnych porozumień pomiędzy powiatem i rejonem brzeskim oraz miastem Włodawą i białoruskim partnerem. O tym jak ważne było to wydarzenie najlepiej świadczy obecność Konsula Generalnego RP w Brześciu Sławomira Misiaka.
– To już trzecie w tym roku porozumienie podpisane z partnerami zagranicznymi. W styczniu podpisaliśmy umowę z Gminą Szack i Rejonem Szackim. W lipcu podobne porozumienie zawarliśmy z samorządem Lubomla na Ukrainie. Teraz do grona naszych partnerów zagranicznych dołączył Brześć. Są to samorządy z którymi od dawna łączy nas dobra współpraca, jednak do tej pory nie była ona sformalizowana. Obecnie prowadzone są również rozmowy z samorządowcami z innych krają, którzy są zainteresowani współpracą z Włodawą. – wylicza Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.
O korzyściach płynących z zawartego porozumienia zapewnia Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk. - Porozumienie z naszym białoruskim partnerem wpłynie nie tylko na zacieśnianie naszych wzajemnych przyjacielskich kontaktów, ale również pozwoli na skuteczne sięganie po środki unijne, gdzie dofinansowanie sięga nawet 90% - mówi A. Romańczuk.
 Podpisane umowy zakładają współdziałanie w wielu dziedzinach. Do najważniejszych zaliczyć można współpracę na rzecz rozwoju przemysłu, sportu i turystyki, oraz nauki i kultury. Pozwolą również na pozyskiwanie środków na realizację wspólnych projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

Samorządowcy z Włodawy z wizytą w Brześciu

Samorządowcy z Włodawy z wizytą w Brześciu

Samorządowcy z Włodawy z wizytą w Brześciu

Informacja: UM Włodawa

Opracowanie: Iwona Pańko

03/08/2016
 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.