KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 2 sierpnia 2016
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Prezydent podpisał nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

W sobotę (30 lipca) Prezydent Andrzej Duda, pomimo apeli środowisk prawniczych i organizacji pozarządowych, podpisał nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Po przyjęciu ustawy przez Sejm członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce i zarządu HFPC wydali stanowisko, w którym stwierdzili, że nowa ustawa jest „sprzeniewierzeniem się zasadzie trójpodziału władzy i otwiera drogę do nieskrępowanej Konstytucją dyktatury większości parlamentarnej”.

Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym wprowadza szereg przepisów, które mogą doprowadzić do sparaliżowania jego prac. 

Czytaj dalej »

 

HFPC o niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości

HFPC skierowała list do Specjalnej Sprawozdawczyni ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników Prof. Moniki Pinto na temat obecnej sytuacji w Polsce. Zdaniem HFPC trwający od prawie roku kryzys konstytucyjny stwarza poważne zagrożenie dla niezależności całego wymiaru sprawiedliwości.

W swoim liście do Specjalnej Sprawozdawczyni HFPC zwracała uwagę na kryzys konstytucyjny spowodowany zarówno zmianami w ustawach o Trybunale Konstytucyjnym jak również z wyborem sędziów, w miejsce tych, których kadencja wygasała w 2015 r. „Bez efektywnego Trybunału Konstytucyjnego wszystkie gwarancje ochrony praw człowieka stają się iluzoryczne” – czytamy w wystąpieniu HFPC.

Czytaj dalej » 

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Mamatas i inni przeciwko Grecji. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Skarżącymi było 6320 obywateli greckich, którzy posiadali greckie obligacje skarbowe wartości 10 000 - 1 510 000 euro. W wyniku poważnego kryzysu ekonomicznego, władze Grecji podjęły decyzję o redukcji długu  publicznego  przez  ich  zamianę  na  papiery wartościowe mniejszej wartości. Skarżący zarzucili, że te działania naruszyły ich prawo własności i do posiadania mienia oraz oznaczało faktyczne wywłaszczenie. Wyrok zapadł 21 lipca 2016 r.

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

 

Uciekinierzy z Tadżykistanu nie otrzymali ochrony w Polsce

4 tadżyckie rodziny, które od kilku tygodni bezskutecznie próbowały złożyć wniosek o  ochronę na granicy polsko-białoruskiej musiały wrócić do Rosji. Stamtąd prawdopodobnie zostaną odesłane do Tadżykistanu, gdzie istnieje wysokie ryzyko, że zostaną zatrzymane. Raporty organizacji międzynarodowych wskazują, że tadżyccy dysydenci przebywający za granicą mogą paść ofiarami tortur po powrocie do kraju.

HFPC apelowała do Straży Granicznej o umożliwienie ubiegania się o ochronę tadżyckim uchodźcom i zwróciła się również do organizacji międzynarodowych z prośbą o monitorowanie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

Czytaj dalej » 

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Prezentujemy komentarze ekspertów HFPC do najważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia dotyczących wszystkich obszarów naszego zaangażowania: wolności mediów, dyskryminacji, monitorowania procesu legislacyjnego, problemów uchodźców i migrantów, działalności na rzecz praw człowieka w państwach byłego bloku wschodniego czy też spraw precedensowych.

Jacek Białas i Daniel Witko, prawnicy HFPC, opublikowali w „Rzeczpospolitej” komentarz dotyczący możliwości zaskarżenia decyzji o odmowie wydania wizy. Sprawa związana jest ze skierowaniem pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. „W skardze na decyzję o odmowie wydania wizy cudzoziemiec podniósł m.in., że pomimo ustawowego wyłączenia możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji o odmowie wydania wizy przez konsula zasadne jest przekazanie jej do rozpoznania. […] Zarówno w samej skardze, jak i w dalszych pismach procesowych zarzucono niezgodność tych regulacji z przepisami Konstytucji RP statuującymi prawo do sądu oraz zakazującymi dyskryminacji […]” – czytamy w artykule. Pełen tekst dostępny jest tutaj.

Dr Piotr Kładoczny wypowiadał się w sprawie odmowy wykonania usługi ze względu na poglądy klienta. Zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń odmowa wykonania usługi bez uzasadnionej przyczyny jest karana grzywną. Prawnik zwraca uwagę, że wywołanie dyskusji o klauzuli dla przedsiębiorców będzie miało katastrofalne skutki społeczne. „Społeczeństwo będzie podzielone, bo jedni nie obsługiwaliby Rosjan, inni gejów, jeszcze inni Żydów, katolików, zwolenników KOD czy kibiców Legii” – stwierdził Piotr Kładoczny. Artykuł dostępny jest tutaj

Marcin Wolny mówił w TOK FM o zakończeniu projektu dotyczącego monitoringu ochrony przed chorobami zakaźnymi w zakładach karnych. „Nie ma jednego wspólnego narzędzia do tego, aby to zjawisko monitorować. Nie ma ani kwestionariusza ani zbioru standardów potrzebnych, aby należycie oceniać sytuację w więzieniach. W tym projekcie takie narzędzia stworzyliśmy i mamy nadzieję, że okażą się przydatne” – powiedział Marcin Wolny. Audycja dostępna jest tutaj.
 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Iwona Pańko

02/08/2016

 

 
Copyright 2021 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.