KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 19 lipca 2016
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

 

Organizacje pozarządowe apelują do Papieża Franciszka

Pod koniec lipca w Polsce odbędą się Światowe Dni Młodzieży z udziałem Papieża Franciszka. Z inicjatywy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 40 polskich organizacji pozarządowych zwróciło się do Papieża, prosząc o poruszenie kwestii mowy nienawiści podczas spotkań z młodzieżą.

W apelu podkreślono, że odpowiedzialność za słowo jest jednym z kluczowych wyzwań dzisiejszego świata. Organizacje podkreślają, że wolność słowa wiąże się z odpowiedzialnością. Nienawistne treści nie podlegają ochronie. Przeciwdziałanie mowie nienawiści wymaga podejmowania działań prawnych, litygacyjnych ale przede wszystkim edukacyjnych. Słowa Papieża adresowane do młodych mogą odegrać taką rolę.

List organizacji dostępny jest tutaj.

 

Sąd odmówił ekstradycji uchodźcy

W ubiegłym tygodniu Sąd Okręgowy w Warszawie na posiedzeniu 14 lipca wydał postanowienie o odmowie ekstradycji do Rosji Czeczena, któremu w Polsce nadano status uchodźcy i który mieszka w tutaj wraz z rodziną od ponad 10 lat.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała opinię w tej sprawie. Zdaniem HFPC samo nadanie statusu uchodźcy powinno być powodem odmowy ekstradycji. Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźców, stanowiąca część polskiego prawa, wprowadziła zasadę zakazu zawracania uchodźców do kraju pochodzenia, zasada ta odnosi się także do ekstradycji.

Więcej informacji o sprawie dostępnych jest tutaj.

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Jeronovičs przeciwko Łotwie. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Sprawa dotyczy odmowy podjęcia na nowo postępowania karnego mimo jednostronnej deklaracji rządu uznającej m.in. naruszenie art. 3 Konwencji. Viktors Jeronovičs w 2001 r. wniósł skargę do Trybunału z zarzutami m.in. złego traktowania przez policję i braku związanego z tym faktem skutecznego śledztwa. Rząd łotewski złożył jednostronną deklarację, w której przyznał naruszenie art. 3 i art. 13 Konwencji.

W październiku 2010 r. V. Jeronovičs zażądał wznowienia postępowania karnego prowadzącego do jego skazania oraz spraw dotyczących znęcania się nad nim przez policję. Wniosek został oddalony w listopadzie 2010 r.

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

 

„WATCH DOCS – zrób to sam” – zorganizuj własny pokaz filmu dokumentalnego

„Zrób to sam” to nowy projekt Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie.

W ramach tego projektu siedem wybitnych dokumentów prezentowanych podczas minionych edycji festiwalu może zostać udostępnionych wszystkim osobom i instytucjom w Polsce chętnym zorganizować publiczny lub prywatny, nieodpłatny pokaz, połączony z debatą lub rozmową.

Więcej informacji o tym, jak zorganizować własny pokaz WATCH DOCS dostępnych jest tutaj.

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Prezentujemy komentarze ekspertów HFPC do najważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia dotyczących wszystkich obszarów naszego zaangażowania: wolności mediów, dyskryminacji, monitorowania procesu legislacyjnego, problemów uchodźców i migrantów, działalności na rzecz praw człowieka w państwach byłego bloku wschodniego czy też spraw precedensowych.

W świetle kodeksu postępowania cywilnego sąd umarza postępowanie, jeśli nie można nadać biegu sprawie wskutek niewskazania przez powoda adresu pozwanego. Jednak obowiązek wskazania adresu pozwanego ciąży na powodach - jeśli nie dysponują oni adresem swojego np. dłużnika, w praktyce nie mogą dochodzić roszczeń przed sądami. Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafiła w tej sprawie skarga z Polski. „Obowiązująca w Polsce regulacja jest bardzo sztywna. Brakuje w niej elastyczności, która z jednej strony chroniłaby dane osobowe pozwanych, ale z drugiej gwarantowała powodom realne prawo do sądu” - przyznaje prof. Ireneusz Kamiński. „Czy to sąd czy ogólnie pojęta administracja publiczna powinna ludziom pomóc. Często wystarczyłyby przecież sprawdzić choćby rejestry podatkowe” - mówi prof. Kamiński. Artykuł Dziennika Gazety Prawnej pt. „Sztywna procedura uderza wierzycieli po kieszeni” dostępny jest tutaj.

Dominika Bychawska-Siniarska, prawniczka HFPC, komentowała dla Gazety Wyborczej, apel organizacji pozarządowych do papieża Franciszka. „Obecna sytuacja polityczna w kraju sprawia, że mamy do czynienia z większym przyzwolenieniem na mowę nienawiści, bo nawet politycy się tym w zakresie nie pilnują”. Jako przykład podaje słowa ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka, który po piątkowym zamachu w Nicei stwierdził, że ataki terrorystyczne to efekty poprawności politycznej oraz ideologi multi-kulti.

Zuzanna Warso, prawniczka HFPC, rozmawiała w Radiu TOK FM na temat obywatelskiego projektu ustawy antyaborcyjnej. HFPC przedstawiła opinię prawną na temat tego projektu. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych przepisów projektu ustawy jest kwestia karalności kobiet za przerwanie ciąży. „Środowiska, które przedstawiły projekt ustawy antyoborcyjnej podkreślają, że znajduje się w nim przepis zgodnie z którym kobieta nie będzie podlegała karaniu, jeśli aborcja jest wynikiem czynu nieumyślnego. Natomiast stwierdzenie tego czy był to czyn umyślny czy nie, będzie leżało w gestii organów ścigania. Naszym zdaniem tego rodzaju przepis doprowadzi do tego, że kobiety będą obawiały się poszukiwania ochrony zdrowia w obawie przed sankcjami karnymi” - mówi Zuzanna Warso. Audycja dostępna jest tutaj.

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Monika Pawlonka

19/07/2016

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.