KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

XXI Międzynarodowy Plener Fotograficzny "Podlaski Przełom Bugu 2016" za nami
 
Kategoria Lokalnie
Plenery ,,Podlaski Przełom Bugu’’ cieszą się dużym uznaniem w środowisku fotografików i są jedną z ważniejszych imprez tego typu w kraju. Organizatorami plenerów są: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, Powiat Bialski – Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Dyrekcja Lubelskich Parków Krajobrazowych i Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców.

W tegorocznym plenerze, jak co roku, wzięli udział zaproszeni przez organizatorów goście z Ukrainy. Odbyły się pokazy prac, m.in. znanego artysty fotografika Andrzeja Zygmuntowicza, oraz wykłady na temat estetyki i teorii fotografii prof. Zbigniewa Tomaszczuka z ASP w Warszawie. Efekty pracy uczestników pleneru będą mogli Państwo obejrzeć już w listopadzie.

Plenery mają zasięg międzynarodowy. Dotychczas do udziału w nich co roku zapraszanych było ok. 30 artystów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Francji i Czech.

Główne cele organizacji plenerów to:

– wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej w dziedzinie fotografii

– wymiana doświadczeń twórczych i warsztatowych artystów z Polski i Europy;

– promocja atrakcyjnych turystycznie, bogatych w zabytki kultury duchowej i materialnej ziem nadbużańskich;

– zbieranie materiału fotograficznego do organizacji wystaw i wydania albumu ukazującego piękno nadbużańskich krajobrazów, flory i fauny.

 

XXI Międzynarodowy Plener Fotograficzny „Podlaski Przełom Bugu 2016” za nami

XXI Międzynarodowy Plener Fotograficzny „Podlaski Przełom Bugu 2016” za nami

XXI Międzynarodowy Plener Fotograficzny „Podlaski Przełom Bugu 2016” za nami

 

 

Informacja: Wioletta Bielecka, Starostwo Powiatowe

Tekst: Andrzej Ruciński

Zdjęcia:   MOK Siedlce

Opracowanie: Monika Pawlonka

18/07/2016
 
Copyright 2019 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.