KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Koncert białoruskich zespołów ludowych - relacja
 
Kategoria Terespol

W niedzielę w parku miejskim odbył się koncert białoruskich zespołów ludowych pochodzących z Brześcia i okolic. W repertuarze występujących zespołów znalazły się piosenki i przyśpiewki ludowe: białoruskie, ukraińskie oraz polskie, a także znane przeboje muzyki estradowej. Kapele zaprezentowały się w tradycyjnych, zdobionych strojach ludowych. Licznie zebrana terespolska publiczność bawiła się świetnie.
Pierwsi zaprezentowali się Ostromiecziewskije Żaurki – instrumentalno-wokalny zespół dziecięco-młodzieżowy. Na uwagę zasługiwało instrumentarium. Obok klawiszy i akordeonu można było usłyszeć także klasyczne cymbały.
Następnie na scenie pojawiły się kobiety z zespołu wokalnego Chmielskie Wołodcugi. Śpiewy, choreografia i żarty liderki skutecznie rozbawiły publiczność.
Kolejny zespół to Błagowiest złożony z 4 wokalistów również wywołał wiele oklasków.
Na zakończenie pojawiły się Ostromiecziewskieje Ljawony, które swoją muzyką i charyzmą sprawili, że co odważniejsi zaczęli tańczyć pod sceną.
Pomiędzy zespołami zaprezentowali się okazyjnie trzej panowie grający na harmonijkach ustnych: Janusz Sałtrukiewicz z Terespola oraz Wiesław Mikiciuk i Henryk Mościbrodzki z Łomaz.
Pierwszy tego rodzaju koncert okazał się strzałem w dziesiątkę. Z pewnością jeszcze go powtórzymy. 
 

Koncert białoruskich zespołów ludowych - relacja
 
Koncert białoruskich zespołów ludowych - relacja
 
Koncert białoruskich zespołów ludowych - relacja
 
Koncert białoruskich zespołów ludowych - relacja
 
Koncert białoruskich zespołów ludowych - relacja
 
Koncert białoruskich zespołów ludowych - relacja
\
Koncert białoruskich zespołów ludowych - relacja
 
Koncert białoruskich zespołów ludowych - relacja
 
Koncert białoruskich zespołów ludowych - relacja
 
Koncert białoruskich zespołów ludowych - relacja
 
Koncert białoruskich zespołów ludowych - relacja
 

 

Informacja : Łukasz Pogorzelski - MOK Terespol

Zdjęcia: Mikołaj Martyniuk

Opracowanie: Iwona Pańko

12/07/2016

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.