KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

"Diagnozy współczesności" - zaproszenie na seminarium UMCS
 
Kategoria UMCS Lublin

 


"Diagnozy współczesności" - zaproszenie na seminarium UMCS
 

Instytut Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS oraz Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS, Biuro Spraw Studenckich, Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów, serdecznie zapraszają na III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne „Diagnozy współczesności”, 12-13 listopada 2015, w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, Lublin.

Seminarium ma służyć rozpoznaniu społecznych i kulturowych uwarunkowań zdrowia psychicznego, zbadaniu natury „symptomów” przejawiających się w kulturze w postaci kryzysów psychicznych, depresji, nerwic, zaburzeń osobowości, uzależnień oraz nakreśleniu uwarunkowań społeczno-kulturowych dla tych problemów.

Celem dwudniowego spotkania jest dyskusja nad sposobami budowania wzajemnej relacji  między osobami żywo zainteresowanymi tematyką zdrowia psychicznego a osobami chorującymi, ich rodzinami i terapeutami oraz udoskonalaniem sposobów wspomagania osób z problemami psychicznymi. Szczególny nacisk położony zostanie na sytuację młodzieży studiującej, a także na  możliwości psychoprofilaktyki, psychoedukacji, samorozwoju i pomocy młodym osobom w kryzysie.

Wydarzenie jest częścią projektu „Przyjazny Uniwersytet III”, którego celem jest zapewnienie studentom z problemami zdrowia psychicznego odpowiednich warunków studiowania. Działania projektowe koncertują się na takich obszarach jak: rozpowszechnianie wiedzy o zdrowiu psychicznym, szerzenie pozytywnych postaw wobec osób mających trudności w tej sferze oraz propagowanie dobrych praktyk w środowisku akademickim.

Współorganizatorem przedsięwzięcia są Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dzięki którym miały miejsce poprzednie edycje Seminarium.

 

 

Organizatorzy
 
 
 

 
 
Informacja: Magdalena Kozak-Siemińska - Rzecznik Prasowy UMCS
Opracowanie: Iwona Pańko
 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.