KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Druga olimpiada rozstrzygnięta
 
Kategoria archiwum

W piątek (05.06.2009) w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w trakcie X Zjazdu Przewoźników dokonano oficjalnego podsumowania drugiej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Spedycja – Transport – Cło.

Organizatorami Olimpiady byli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników, Studium Celne prowadzone przez PAC RECTUS-WOC w Białej Podlaskiej oraz Izba Celna w Białej Podlaskiej.

Celem olimpiady było przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania problematyką spedycji, transportu, cła i logistyki szerokich kręgów społeczeństwa i młodzieży. Do konkursu mogli przystąpić studenci, przedsiębiorcy, pracownicy firm spedycyjnych, transportowych, agencji celnych, centrów logistycznych i firm prowadzących wymianę towarową z zagranicą.

Chęć rywalizacji zgłosiło ponad 60 osób, głównie z województw: lubelskiego i mazowieckiego i podkarpackiego. Byli to studenci Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Studium Celnego w Białej Podlaskiej.

Selekcja obejmowała dwa etapy. Etap I składał się z czterech bloków tematycznych: spedycja, transport, cło, logistyka. Uczestnicy odpowiadali w formie pisemnej na dwa wybrane przez siebie pytania. Etap pierwszy odbył się za pośrednictwem poczty e-mail. Pozytywne przejście tego etapu umożliwiało uczestnictwo w etapie II. W tej części olimpiady, do której zakwalifikowano 16 osób, uczestnicy odpowiadali na 40 pytań testowych. W ten sposób wyłoniono 6 laureatów.

Zwycięzcy oprócz okolicznościowych pucharów i dyplomów, otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, m.in. nawigacje satelitarne, MP4, komplet opon do samochodu osobowego.

Olimpiada odbyła się pod patronatem honorowym Waldemara Pawlaka – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Jacka Kapicy – Szefa Służby Celnej, Genowefy Tokarskiej - Wojewody Lubelskiej, Krzysztofa Grabczuka - Marszałka Województwa Lubelskiego, Janusza Onyszkiewicza - Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Jana Buczka - Prezesa Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Andrzeja Czapskiego - Prezydenta Miasta Biała Podlaska oraz Tadeusza Łazowskiego - Starosty Bialskiego.

Podsumowanie olimpiady przez przewodniczącego rady Prof. dr hab. Jacka Brdulaka.

 

Ogłoszenie oficjalnych wyników przez przewodniczącego jury Jerzego Siedlanowskiego.

 

Wręczenie pucharów i nagród laureatom olimpiady.

 

Wywiad z laureatami II edycji Olimpiady Spedycja - Transport - Cło

 

Wywiad z Jackiem Kapicą Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, Szefem Służby Celnej dotyczący Olimpiady Spedycja-Transport- Cło.

 

Janusz Łacny Prezydent Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) o sytuacji transportu drogowego w Polsce w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej.

 

Tadeusz Jarmuziewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury o organizacji Olimpiady Spedycja-Transport- Cło i korzyściach z niej płynących.

 

Jarosław Zozula Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej o zakresie zagadnień zawartych w Olimpiadzie S-T-C.

 

Wywiad z Profesorem Jackiem Brdulakiem ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodniczącym Rady Głównej Olimpiady dotyczący organizacji kolejnej edycji Olimpiady S-T-C.

 

 
Copyright 2019 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.