KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

 

-O serwisie-

Promocja młodzieży Polski Wschodniej 

Interwizja to serwis internetowy przeznaczony dla młodych, aktywnych i kreatywnych ludzi.

Głównym celem Interwizji jest promocja młodzieży z regionu Polski Wschodniej oraz wspieranie wszelkich przejawów ich aktywności.

Obecnie mamy do czynienia z rosnącym znaczeniem mediów, zwłaszcza elektronicznych. Obserwuje się kształtowanie społeczeństwa informatycznego oraz postępujący coraz szybciej rozwój Sieci Internetowej. Niewątpliwie Internet jest aktualnie najnowocześniejszym a przede wszystkim najszybszym nośnikiem informacji.

Z tą myślą tworzymy Interwizję, miejsce gdzie młodzież może prezentować siebie, swoje umiejętności i osiągnięcia, jak również może razem z nami tworzyć serwis.

Serwis w szczególności ma na celu stworzenie dla młodzieży interesującej się dziennikarstwem, produkcją filmową oraz różnymi formami twórczości artystycznej bądź innymi formami aktywności, szansy na zaistnienie na arenie pozaszkolnej poprzez stworzenie miejsca gdzie mają okazję rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.

 

 

Jeśli chcesz zostać dziennikarzem, tworzyć reportaże,
współtworzyć serwis, napisz do nas!

 

Pierwsza w regionie telewizja internetowa.

 

interwizja

 

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
 

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych na Stronie Internetowej www.interwizja.edu.pl.
 2.   Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP.
 4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest: Podlaska Agencja Consultingowa "RECTUS-WOC" ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska.
 5. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, Interwizja powołała Redakcję Strony Internetowej.
 6. Redakcja jest odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów.
 7. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób.
 8. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić o tym fakcie przesyłając właściwą informację, na adres email biuro@rectus.edu.pl.

§2 KORZYSTANIE ZE STRONY

 1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
 2. Użytkownicy Strony mają możliwość korzystania z kont pozwalających na dostęp do usług i treści udostępnianych na Stronie.
 3. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz niniejszym regulaminem.
 4. Interwizja zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie.

§3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Interwizja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
 2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Interwizja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte na Stronie.
 3. Interwizja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej użytkowników.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres udostępniony na Stronie..
 2. Interwizja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.

 

 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.