KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Polskie Lobby Przemysłowe ma już 22 lata
 
Kategoria Gospodarka i Ekonomia21 marca 2015 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość  dwudziestej drugiej rocznicy powstania  Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przybyli na nią:  Doradca Prezydenta RP Jan Lityński, Doradca Ministra Ministra Obrony Narodowej dr Janusz Onyszkiewicz  i płk  Marek Malawski – Szef Inspektoratu  Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON,    oraz  posłowie na Sejm RP – Jerzy Polaczek i prof. Jerzy Żyżyński, a ponadto prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze.  Powitał ich Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca  2014 roku  do marca 2015 roku. Jego wystąpienie  poprzedziła prezentacja multimedialna przedstawiająca sylwetkę Patrona PLP Eugeniusza Kwiatkowskiego – wybitnego polityka gospodarczego i męża stanu, budowniczego Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz wystąpienie prof. dr hab. Ryszarda Szczepanika – dyrektora ITWL, który przedstawił działalność i dokonania swojego Instytutu.
   

Najważniejszą częścią uroczystości XXII-lecia PLP było wręczenie po raz trzeci przyznanych Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).
  

   W kolejnym punkcie uroczystości 22-lecia PLP Wiesław Żółtkowski – współautor ( pozostali autorzy to Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz i Paweł Soroka) książek  „Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce” oraz znajdującej się w druku pt. „Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji” przedstawił syntetycznie główne zawarte w nich wnioski.

Po nim wystąpił prof. dr hab. Mirosław Sułek  z Uniwersytetu Warszawskiego, który za pomocą  narzędzi nowej dziedziny wiedzy – potęgometrii, ukazał międzynarodową pozycję Polski. Uroczystość wzbogaciła, zademonstrowana przez przedstawicieli starostwa w Zduńskiej Woli, prezentacja poświęcona budowie portu multimodalnego,  łączącego magistralę węglową Śląsk-Port Gdynia z pobliską autostradą ekspresową S8. Na zakończenie części programowej dr Stanisław Lipski przedstawił prezentację na temat polskiego grafenu.

Ponadto uczestnicy uroczystości otrzymali kolejny rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego – publikację nr 26, zawierającą opinie, opracowania i stanowiska PLP z roku ubiegłego i początku 2015 roku.

Warto dodać, iż całą imprezę filmowały dwie ekipy telewizji internetowych: Warszawa-Press i  Telewizji Internetowej INTERWIZJA z Białej Podlaskiej.

 

 

Po oficjalnej uroczystości poprosiliśmy prof. dr hab. Pawła Sorokę, Koordynatora PLP o podsumowanie 22 lat działalności Polskiego Lobby Przemysłowego.

Z prof. Pawłem Soroką rozmawiał Tadeusz Kucharuk.

Tekst: Paweł Soroka/ Monika Pawlonka

zdjęcia: Tadeusz Kucharuk

montaż: Iwona Pańko

produkcja: Interwizja

                                                                                                                TK/MP/10/04/2015

 
Copyright 2023 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.