KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Mały ruch graniczny - poligonem współpracy gospodarczej
 
Kategoria Gospodarka i Ekonomia

18-19 września w Białymstoku odbył się Wschodni Kongres Gospodarczy, na którym poruszane były kwestię granicy wschodniej, małego ruchu granicznego czy też inwestycji infrastrukturalnych w transporcie.

Jednym z tematów panelowych był

Mały ruch graniczny (MRG) poligonem współpracy gospodarczej


− Skala zjawiska, korzyści gospodarcze i ryzyka wynikające z małego ruchu granicznego na granicy wschodniej. Fakty,
doświadczenia, przykłady

− Warunki usprawnienia współpracy transgranicznej – zmiany w przepisach, usuwanie barier celnych, rozwój sektora usług
dla biznesu, usuwanie barier infrastrukturalnych


− Rola jednostek samorządu terytorialnego w inicjowaniu i tworzeniu warunków rozwoju transgranicznej współpracy
gospodarczej. Przykłady dobrych praktyk


− Rozbudowa przejść granicznych jako element pobudzenia przedsiębiorczości lokalnej

Udział w dyskusji wzięli


Aleksandr Berebenya – Konsul Generalny Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej;

Jacek Kapica – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej, 

Robert Karczewski – Prezes, Korczowa Dolina Sp. z o. o.;

Marcin Nosal – Konsul Generalny RP w Kaliningradzie;

Marian Podziewski – Wojewoda Warmińsko-Mazurski;

 

Sesja realizowana była we współpracy z Ministerstwem Finansów RP

 

 Wkrótce pokażemy dalsze relacje z kongresu

                                                                                                                                                                        DV/ MP/23/12/2014

 

 
Copyright 2021 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.