KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Niemiecka polityka wobec sankcji rosyjskich cz. I
 
Kategoria polityka

13 października 2014 r w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca Niemieckiej Polityki Wschodniej. W Polsce często jest krytykowane prorosyjskie nastawienie Berlina w polityce wschodniej. W dyskusjach niemieckich rozróżnić można często dość duże podziały pomiędzy głosem rządu, partii politycznych, biznesu, organizacji pozarządowych czy społeczeństwa.

Gośćmi na konferencji byli:

  • Thomas Bagger, szef działu planowania w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych
  • Tobias Baumann, kierownik referatu ds. Rosji, Europy Wschodniej i Południowej, Turcji i Azji Centralnej w Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
  • Viola von Cramon, ekspertka ds. polityki wschodniej Partii Zielonych

 

Próbowano odpowiedzieć na pytania:

 Jakie jest stanowisko niemieckiego rządu wobec kryzysu rosyjsko-ukraińskiego?
Jaki jest pogląd niemieckiego biznesu na temat sankcji wobec Rosji?
Jak Niemcy wspierają Ukrainę?
Czy istnieje polsko-niemiecka wspólnota interesów w polityce wschodniej?

 

 

 

 

 

 Wkrótce przedstawimy relacje podsumowującą konferencję.


                                                                                                                                                                        TK/MP/1/12/2014

 

 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.