KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Summer University Warsaw 2013 - szkoła letnia dla studentów z zagranicy w SGH
 
Kategoria SGH

W poniedziałek, 1 lipca 2013 r., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przywita 33 studentów z całego świata na Summer University Warsaw 2013. Przyjeżdżają do Warszawy, aby przez dwa tygodnie brać udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców SGH, a także lepiej poznać polską gospodarkę i kulturę. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Summer University Warsaw jest konkurencyjność firm z Polski oraz Europy Centralnej. Studenci podczas zajęć będą także poszerzać swoją wiedzę na temat zarządzania biznesem i coachingu. Będą poznawać też tajniki negocjacji. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, najliczniej reprezentowane są grupy studentów z Chin i Korei Południowej. Kolejną silną reprezentację stanowią Niemcy, po nich kolejno Belgowie, Amerykanie oraz Rosjanie. Pojawią się także osoby z Wielkiej Brytanii, Danii oraz Estonii.

Uczestnicy  SUW wezmą udział w 64 godzinach zajęć. Cały program zostanie zakończony egzaminem, którego zaliczenie umożliwi studentom zdobycie 8 punktów ECTS zaliczanych do puli punktów niezbędnych do uzyskania dyplomu na macierzystej uczelni. Wykładom towarzyszyć będą wizyty m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Summer University Warsaw to jednak nie tylko nauka, ale także dodatkowe aktywności. Studenci będą zwiedzać Warszawę, wezmą udział w grze miejskiej, wieczornych imprezach, a także weekendowej wycieczce do Krakowa i okolic.

Projekt Summer University Warsaw organizowany jest przez Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH we współpracy z Samorządem Studentów SGH.

Więcej informacji o projekcie SUW, w tym galerie zdjęć, na stronie: www.cren.pl/suw

Kontakt do koordynatorów SUW 2013:
dr Joanna Żukowska, dyrektor akademicki SUW, tel. 513-152-172
Izabela Hawryłko, Samorząd Studentów SGH, tel. 511-919-163

 
Copyright 2021 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.