KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

20 lat Polskiego Lobby Przemysłowego
 
Kategoria Wojsko i obronność

23 marca 2013 roku w Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO w Warszawie odbyła się uroczystość dwudziestej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Na Jubileusz przybyli prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze. Zgromadzonych gości powitał Koordynator PLP prof. dr hab. Paweł Soroka, oraz przedstawił dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca 1993 roku do marca 2013 roku. Jego wystąpienie poprzedziła prezentacja multimedialna przedstawiająca sylwetkę Patrona PLP Eugeniusza Kwiatkowskiego. Następnie wystąpił prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – uczeń i biograf Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przedstawił on jego dokonania ze szczególnym uwzględnieniem Centralnego Okręgu Przemysłowego.


Najważniejszą częścią uroczystości XX-lecia PLP było wręczenie po raz pierwszy przyznanych Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Komisja ds. Wyróżnień z okazji XX-lecia PLP przyznała pośmiertnie Honorowe Wyróżnienia Bene Meritus pro Industria Poloniae – Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom: Prof. Janowi Czochralskiemu, Prof. Januszowi Groszkowskiemu, Gen. dr Tadeuszowi Jauerowi, Gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi Migdalskiemu, inż. Tadeuszowi Sendzimirowi i prof. Tadeuszowi Sołtykowi. Przewodniczący Kapituły prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka i uczestniczący w jubileuszu PLP Gen. broni Waldemar Skrzypczak – wiceminister obrony narodowej, wręczyli wygrawerowane w brązie tablice przybyłym na uroczystość członkom rodzin Śp. Honorowo Wyróżnionych. Następne edycje Honorowego Wyróżnienia PLP będą przyznawane co roku z okazji kolejnych rocznic powstania Polskiego Lobby Przemysłowego.


W kolejnym punkcie uroczystości wiceminister obrony narodowej Waldemar Skrzypczak dokonał wręczenia Medali Honorowych „Za zasługi dla obronności kraju”, przyznanych na wniosek Polskiego Lobby Przemysłowego przez ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. Otrzymały je następujące osoby: Zygmunt Dębiński i Wojciech Łuczak (złote medale), Konrad Cichowicz (srebrny medal), prof. Tadeusz Gałązka, Krzysztof Kapera, Małgorzata Kucab i Marek Żubrowski (medale brązowe ).


Następnie przewodniczący Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Dariusz Raczkowski wręczył zasłużonym działaczom Polskiego Lobby Przemysłowego Honorowe Odznaki SIMP. Najwyższe wyróżnienie SIMP – Honorową Odznakę im. prof. Henryka Mierzejewskiego otrzymał prezes BUMARU ELEKTRONIKA dr inż. Ryszard Kardasz. Złote Honorowe Odznaki SIMP otrzymali: mgr inż. Krzysztof Kapera, mgr inż. Wiesław Klimek, płk mgr inż. Franciszek Michalski, mgr inż. Witold Michałowski i dr Janusz Olszewski.


Przybyła na uroczystość delegacja Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych na czele z Markiem Kraską wręczyła Pawłowi Soroce List Gratulacyjny od prezydenta Związku Leszka Miętka.


Następnie odbyła się promocja Drugiej części Raportu pt. „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”. Raport można pobrać ze strony internetowej PLP www.plp.info.pl .  Jeden z jego głównych autorów – Krzysztof Mroczkowski przedstawił najważniejsze tezy i wnioski Drugiej części Raportu. Po nim wystąpił Krzysztof Ludwiniak, który mówił o potrzebie i uwarunkowaniach nowoczesnej polityki przemysłowej.

 


 

Poprosiliśmy prof. dr hab. Pawła Sorokę koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego  o podsumowanie 20 lat funkcjonowanie Stowarzyszenia. Z Profesorem rozmawiał Tadeusz Kucharuk. 

 

KD/MM/09/04/2013

 

 
Copyright 2023 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.