KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Szkoła dla Strażaków Ochotników
 
Kategoria Edukacja

17 grudnia podczas spotkatnia Komendatów OSP powiatu bialskiego doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Biała  Podlaska a Podlaską Agencją Consultingową RECTUS-WOC Sp. z o.o. Gminę Biała Podlaska reprezentował Wójt Gminy Biała Podlaska a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP - Wiesław Panasiuk natomiast Podlaską Agencje Consultingową RECTUS-WOC (organ prowadzący Studium Celne) reprezentowali Prezes Zarządu - Tadeusz Kucharuk oraz Dyrektor Studium Celnego - Magdalena Winogradow. Głównym celem porozumienia o współpracy jest nawiązanie współpracy mającej na celu promocję Gminy Biała Podlaska oraz wsparcie działań edukacyjnych Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC, realizowanych przez szkołę policealną Studium Celne, zmierzające do utworzenia i prowadzenia kształcenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych na kierunku technik pożarnictwa. Podobny dokument został podpisany 5 listopada ze Starostwem Powiatu Bialskiego reprezentowanym przez Starostę Bialskiego - Tadeusza Łazowskiego. Relację z podpisania porozumienia ze starostwem można zobaczyć tutaj.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania Komendantów OSP oraz  podpisania porozumienia.

 


 

 

Spytaliśmy Wójta Gminy Biała Podlaska - Wiesława Panasiuka o zasadność istnienia szkoły kształcącej członków OSP.Z Wójtem rozmawiała Małgorzata Mieńko.

 

 


Zapytaliśmy także Starostę Powiatu Bialskiego Tadeusza Łazowskiego o to czy jest zadowolony, że inicjatywa utworzenia kierunku technik pożarnictwa, którą wspiera od początku ma swój dalszy ciąg.  Ze Starostą rozmawiała  Małgorzata Mieńko.

 

 


 

Fotorelacja z wydarzenia już wkrótce na stronie Interwizji.

KD/MM/27/12/2012

 


 
 
 
 
 
 

 

 

 
Copyright 2019 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.