KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Jednoczy katolików i prawosławnych
 
Kategoria Film
W Dąbrowicy Małej w gminie Piszczac, na tamtejszym cmentarzu prawosławnym, odbyły się uroczystości poświęcone 99. rocznicy urodzin najsławniejszego mieszkańca tej wsi Bazylego Albiczuka. Choć sam był prawosławny, pamięć o nim zachowali wszyscy. Praktycznym wymiarem tego było uporządkowanie i ogrodzenie cmentarza. Współdziałała cała wieś, w której prawosławnych jest zaledwie pięcioro. Pomógł wójt Jan Kurowski, liczni sponsorzy, zaangażowały się bardzo gminna radna Elżbieta Dejneka i sołtys Renata Żuk, sympatyczna młoda mama trojga dzieci, przebywająca aktualnie na urlopie wychowawczym. Wiele pracy i energii wnieśli pochodzący z Dąbrowicy lub okolic, a dziś mieszkający Białej Podlaskiej Maria i Jerzy Chartoniuk, czy Włodzimierz Zajko. Największe zasługi przypisują wszyscy proboszczowi parafii prawosławnej w Zahorowie, do której należy też wieś, ks. Janowi Kulikowi. Pod nieobecność przebywającego za granicą arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla, liturgię na cmentarzu poprowadził poproszony o zastępstwo prawosławny biskup piotrkowski Paisjusz. Patronat nad rocznicą sprawował poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk.
 
Bazyli Albiczuk (1909 – 1995) urodził się 31 lipca 1909 roku w Dąbrowicy Małej, zmarł 22 lipca 1995 r. Tam też jest pochowany na małym cmentarzu prawosławnym. Jego obrazy można oglądać w Muzeum Południowego Podlasia, ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska, Tel. 083-343-41-28

 

Bazylego Albiczuka wspomina pochodząca z Dąbrowicy Małej Olga Zajko, dziś mieszkanka Białej Podlaskiej

 
 

Albiczuk był na moim weselu – wspomina Nadzieja Zajko z Białej Podlaskiej

 
 

Bp Paisjusz: - Bazyli Albiczuk ukochał to co nas otacza - przyrodę.

 
 

Stefaniuk: - Kultura Podlaska szczyci się dorobkiem Bazylego Albiczuka. Chciałbym, żeby stąd roznosiło się dzieło wzajemnego szacunku i dobra. Marzę o takiej Polsce, żeby każdy mógł z szacunkiem, wdzięcznością i życzliwością patrzy na innych.

 
 
 
Copyright 2019 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.