KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Finaliści V Olimpiady Wiedzy nagrodzeni!
 
Kategoria Transport Logistyka Cło

Studium Celne po raz kolejny tryumfuje!

Podczas XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Przewoźników Polskich mającego miejsce w Roskoszy koło Białej Podlaskiej, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Spedycja – Transport – Cło pod hasłem "Transport a środowisko".

W olimpiadzie wystartowali uczestnicy z 13 szkół z całej Polski i wielu firm. Wśród nich wyłoniono 5 zwycięzców, którzy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Pierwsze miejsce zdobyła Ewa Zdunek ze Studium Celnego w Białej Podlaskiej,  pracownik ZSZ nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej.

Drugie miejsce zdobyła Katarzyna Wysokińska ze Studium Celnego w Białej Podlaskiej.

Trzecie miejsce zajęła Oksana Dudek z firmy „Auto Leski” Dariusza Jurczaka z Biłgoraja.

Czwarte miejsce zajęła Małgorzata Trębicka-Żuk z Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie.

Piąte miejsce zdobyła Monika Panasiuk z firmy Eurologistyka Wschód Sp. z o.o.

 

Prace uczestników oceniało Jury w składzie:
Jarosław Zozula – przewodniczący Jury
Joanna Litwiniuk
Sławomir Kostjan
Wiesław Wrotkowski

 


Poniżej prezentujemy wypowiedzi laureatek olimpiady. Z laureatkami rozmawiała Małgorzata Mieńko.


 

Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli:

- Minister Gospodarki – Wiceprezes Rady Ministrów – Pan Waldemar Pawlak
- Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Pan Sławomir Nowak
- Wiceminister Edukacji Narodowej – Pan Tadeusz Sławecki
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Szef Służby Celnej – Pan Jacek Kapica
- Wojewoda Lubelski – Pani Jolanta Szołno – Koguc
- Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Krzysztof Hetman
- Główny Inspektor Transportu Drogowego – Pan Tomasz Połeć
- Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych – Pan Jan Buczek
- Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego – dr inż. Andrzej Wojciechowski
- Prezydent Miasta Biała Podlaska – Pan Andrzej Czapski
- Starosta Bialski – Pan Tadeusz Łazowski

 

Fundatorami pucharów oraz nagród są:

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Izba Celna w Białej Podlaskiej
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
Podlaska Agencja Consultingowa Rectus-WOC                                                                              
Instytut Transportu Samochodowego
Magystral – Polska Sp. z o.o.
firma Coolmar
firma E100

W imieniu organizatorów dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród oraz pucharów.

 

W imieniu Rady Głównej chcielibyśmy podziękować współorganizatorom za pomoc oraz ufundowanie nagród, Jury, patronom honorowym oraz sponsorom nagród i pucharów.

 

W olimpiadzie brały udział osoby z następujących szkół i firm:

Szkoły:
- Studium Celne w Białej Podlaskiej
- Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
- Politechnika Rzeszowska
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
- Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
- Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. I. J. Paderewskiego
- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
- Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
- Bydgoska Szkoła Wyższa
- Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
- Politechnika Radomska
- UMCS Lublin
- Uniwersytet Ekonomiczny w Siedlcach

Firmy:
- SADI POLSKA Agencja Celna Sp. z o.o.
- California Trailer Sp. z o.o.
- Green Power Development Sp. z. o. o.
- Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.
- DB Schenker Sp. z o.o.
- “Auto – Leski” Dariusz Jurczak
- Green Office Ecologic sp. z o.o.
- PUH Krampol
- C-HARTWIG KOROSZCZYN Sp. z o.o.
- ZSZ nr 1 im. KEN  w Białej Podlaskiej
- Swedwood Poland Sp. z o.o.
- Eurologistyka Wschód Sp. z o.o.

 

1.
00.jpg
2.
01.jpg
3.
02.jpg
4.
03.jpg
5.
04.jpg
6.
05.jpg
7.
06.jpg
8.
07.jpg
9.
08.jpg
10.
09.jpg
11.
10.jpg
12.
11.jpg
13.
12.jpg
14.
13.jpg
15.
14.JPG
16.
15.JPG

 

 

MM/AM/TK/18/06/2011

 
Copyright 2019 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.