KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Partnerska Inicjatywa w Białej Podlaskiej
 
Kategoria archiwum
 porozumienie Dnia 18 czerwca 2008 roku w Białej Podlaskiej, zostało podpisane Porozumienie o współpracy w ramach umowy partnerskiej.

 

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy:

  • Urzędem Miasta Biała Podlaska
  • Miejskim Ośrodkiem Kultury
  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej
  • Bialskopodlaskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego
  • Młodzieżową Grupą Inicjatywną „Cojestmiasto”
  • Podlaską Agencją Consultingową „Rectus-Woc” Sp. z o. o.

Partnerstwo powstało w celu zintegrowania i wspierania rozproszonych dotychczas działań lokalnych instytucji publicznych, samorządu, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców na rzecz rozwoju i integracji społecznej mieszkańców Miasta Biała Podlaska.

 

Wypowiedź Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej, Pana Andrzeja Czapskiego

 
 

 Wypowiedź Dyrektora OHP Pana Marka Doroszuka

 
 

Podpisanie dokumentów

 
 
 
 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
W RAMACH UMOWY PARTNERSKIEJ
porozumienie

 

 
Copyright 2019 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.